Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Proizvodnja elektri?ne energije potpomognuta solarnom energijom u usporedbi sa CSP elektranama - studija u JAR-u E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 16 Prosinac 2013 20:32

Nedavna akademska studija u JAR-u je uspore?ivala SAPG (proizvodnju elektri?ne energije potpomognutu solarnom energijom u elektranama na fosilna goriva) sa CSP (koncentriranom solarnom energijom) tehnologijom sli?ne veli?ine u Južnoafri?koj Republici. Cilj je bio odrediti prave prednosti ovih tehnologija, ukoliko ih ima.

Kako bi se odredile performanse ova dva tipa obnovljivih tehnologija studija je simulirala SAPG elektranu u Lephalaleu, u provinciji Limpopo sa modelom CSP elektrane pokraj Upingtona u Northern Capeu.

SAPG predstavlja integraciju solarnih toplinskih kolektora u konvencionalne fosilne elektrane, te je isplativo rješenje za varijabilnost proizvodnje te kombinira prednosti za okoliš solarnih elektrana sa efikasnoš?u i pouzdanoš?u fosilnih termoelektrana. Osnova ove tehnologije je korištenje solarne toplinske energije za proizvodnju pare u regenerativnom Rankineovom kružnom ciklusu. Pove?ana koli?ina izlazne pare onda omogu?uje dodatnu proizvodnju iz turbine ili se pak može smanjiti potrošnja goriva. Korištenje ove tehnologije unato? isplativosti i brzom na?inu smanjenja emisija CO2 za sada nije zaživjela u svijetu. Studija je simulirala SAPG elektranu snage 600 MW sa regenerativnim rankineovim kružnim procesom, pri ?emu se u obzir uzimao solarni dio elektrane snage 50 MW koji je integriran u termoelektranu.

CSP elektrane smo ve? predstavljali na ovim stranicama, a kod njih se sun?eva energija uz pomo? zrcala koristi za proizvodnju visokotemperaturne topline. Ta se toplinska energija pretvara u mehani?ku energiju pomo?u parne turbine, te onda u elekti?nu energiju uz pomo? generatora. Spremanje toplinske energije je mogu?e pomo?u topljene soli što je dodatan bonus za ovu vrstu tehnologije. Za oba projekta su uba?ene standardne komponente za elektrane sa parnim turbinama. Kod CSP elektrane se radi o elektrani sa 50 MW toplinske vršne snage koja se rasprostire na podru?ju od 80.000 metara kvadratnih bez toplinskog spremanja.

Prema simulaciji troškovi primjene SAPG tehnologije ?ine 72% troškova CSP elektrane iste instalirane snage. Rezultati studije su pokazali da je SAPG elektrana 1,5 puta efikasnija od CSP elektrane, i da joj je godišnja proizvodnja 25% ve?a od CSP elektrane. Pregled troškova pokazuje da je SAPG elektrana 1,8 puta troškovno efikasnija od CSP elektrane. Prema tome SAPG je isplativiji od CSP-a kratkoro?no i srednjoro?no u Južnoafri?koj Republici, te se može usporediti sa velikim fotonaponskim elektranama. SAPG tako?er na brzi i isplativ na?in može smanjiti emisije CO2 te imati ve?i udio lokalnih komponenti od CSP elektrana zbog jednostavnijih podsustava. Inovativni koncept SAPG elektrane omogu?uje proizvodnju obnovljive energije bez ve?ih problema sa kompliciranom legislativom i velikim troškovima povezanim sa velikim obnovljivim izvorima energije, te bi se ova tehnologija kao prijelazno rješenje u nekim regijama svakako trebala uzeti u obzir.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     studija      csp      sapg      solarna enerigja      južnoafri?ka republika
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?