Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 28 Studeni 2013 18:14

Sa dolaskom adventa su opskrbljiva?i (ima ih ukupno 267) elektri?nom energijom u Njema?koj prosje?no podigli cijene elektri?ne energije za 13,7%.

Razlozi za rast cijena su mnogobrojni, od skupljeg održavanja elektroenergetske mreže u nekim regijama, više naknade za proizvodnju iz obnovljviih izvora energije, do sve viših troškova izgradnje priobalnih vjetroelektrana. Stoga se ?ini da Njema?ki Energiewende (strategija prelaska na obovljive izvore energije) diže cijenu elektri?ne energije privatnim korisnicima. Ipak, sama situacija nije tako jednostavna, pošto sa sve više obnovljive energije na mreži cijena elektri?ne energije na burzi u Leipzigu pada. Niže cijene na burzi pak dižu udio troškova za elektri?nu energiju iz obnovljivih izvora energije. Teoretski bi se to trebalo izjedna?iti na ra?unu za elektri?nu energiju ali se to ne dešava zato što opskrbljiva?i elektri?nu energiju kupuju unaprijed, te niže cijene elektri?ne energije na burzi zakašnjelo, ako uop?e utje?u na krajnjeg potroša?a.

No pojavio se jedan mali opskrbljiva? elektri?ne energije, Vivi-Power koji nudi prvu dinami?nu tarifu za elektri?nu energiju u Njema?koj. Ova tvrtka-k?er gradskih elektroprivreda Bad Vibing i Viernheim mjese?no ra?una nove cijene elektri?ne energije, te recimo po ljeti kada ima puno solarne energije na mreži i cijene na burzi padaju, se ta niža cijena puno brže prenosi na krajnje potroša?e nego kod konkurencije. Tokom godine su razlike u cijeni od 2 euro centa po kWh sasvim uobi?ajene. Vivi-Power u svom energetskom miksu isporuke elektri?ne energije ima udio obnovljivih izvora energije od oko 30%, što je iznad Njema?kog prosjeka, ali ne puno iznad.

Vivi-Power svoje potroša?e obavještava o predvi?enoj cijeni elektri?ne energije tri mjeseca unaprijed, ali je ona fiksna samo za mjesec unaprijed. Potroša?i se u ovom slu?aju moraju baviti svojom potrošnjom elektri?ne energije svaki mjesec. Krajem svakog mjeseca mogu ubaciti svoju to?nu potrošnju i platiti samo to?no tu potrošnju. Pla?a se samo osnovna naknada i cijena kWh, a ugovorno nisu obvezani na duže vrijeme, nego se ugovor o opskrbi može prekinuti svaki mjesec.

Nezavisne fondacije su analizirale ovu dinami?nu tarifu tokom mjeseca svibnja, te su procijenili da su troškovi transparentni i da je cijeli poslovni model korektan. Usporedbom cijena u Berlinu i Frankfurtu sa drugim ponu?a?ima je pokazano da je Vivi-Power najjeftiniji. Ipak, potroša?i su oprezni sa prelaskom na male nove jeftine opskrbljiva?e, pošto su u Njema?koj u zadnjih par godina dva takva jeftinija opskrbljiva?a propala. Isto tako, ako se uzme fiksna cijena elektri?ne energije od sije?nja do kraja godine onda Vivi-Power uop?e ne spada me?u najjeftinije ponu?a?e, nego me?u skuplje. Ipak, elektri?na energija je najskuplja preko zime, i cijela poanta je da se cijena mijenja ovisno o uvjetima na tržištu.

Vivi-Power za sada nema puno potroša?a, te navodno tek sada dolazi do ?etveroznamenkastog broja, ali njihov broj konstantno raste.

 

Izvor: http://green.wiwo.de

Tags:     elektri?na energija      dinami?ne tarife      vivi-power      njema?ka      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?