Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 27 Studeni 2013 22:41

Dok je Španjolska nekada davala poticaje tvrtkama koje su provodile programe za primjenu solarne energije u državi, sada planira kažnjavati ljude koji proizvode energiju za vlastitu potrošnju. Tim potezom se kažnjava mali rastu?i segment srednje klase koji su instalirali solarne panele za vlastitu proizvodnju elektri?ne energije. Cijela ideja zvu?i suludo, kao da su predstavnici vlade ostali bez ideja, te su jedan dan odlu?ili oporezovati Sunce.

Zadnji ?avao u lijes proizvo?a?a solarne energije u Španjolskoj je amandman Energetskog zakon koji omogu?uje inspektorima da u?u u privatni posjed bez sudskog naloga. To je potez koji bi mogao postaviti zabrinjavaju?i presedan.

Kao da im nije dovoljno što im prijeti kazna u iznosu do 60 milijuna eura ako ilegalno proizvode elektri?nu energiju iz solara za vlastite potrebe, Španjolci sada mogu o?ekivati da im na vrata pokuca i „solarna policija“. Promjena Energetskog zakona dopušta inspektorima da upadnu u ku?e koje su sumnjive na osnovu administrativnog odobrenja bez sudskog naloga. Ako osumnji?enik zabrani ulaz, Španjolski Industrijski odjel ?e tražiti sudski nalog koji garantira inspektorima pristup posjedu uz Španjolsku nacionalnu policiju.

Predstavnici zakona ?e mo?i zaplijeniti sve dokumente povezane sa potrošnjom energije, te blokirati ulaz u posjed. Odvjetnici koje su konzultirali predstavnici Španjolskog online magazina VozPopuli su izrazili opravdanu sumnju o ustavnosti takvog poteza. Tako?er su komentirali da je ovo zabrinjavaju?i presedan u smislu puštanja inspektora u privatni posjed. Sve ovo zna?i da je vlastita proizvodnja solarne energije u Španjolskoj, bez da se ta privilegija pla?a postala vrlo rizi?na.

Cijeli plan se svodi na skupljanje dovoljno sredstava da se isplati tarifni deficit, odnosno razlika izme?u upravljanja elektroenergetskom mrežom Španjolske i koli?ini sredstava koja ista zaradi. Cijeli sustav je trenutno u minusu od 26 milijardi eura, te se sada taj dug pokušava prebiti preko ku?anstava koja imaju vlastitu proizvodnju elektri?ne energije!

Ukoliko se ostvari, ovakva odredba izravno zadire u osnovne ljudske slobode, te se postavlja pitanje u kojem trenutku ?e otpor prema sustavu prerasti u nešto više od samo glasnog negodovanja. Nažalost, iako sve mediteranske države imaju ostvaren uvjet mrežnog pariteta za fotonaponske sustave integrirane na krovove obiteljskih ku?a, gotovo nijedna od njih, uklju?uju?i tu i Hrvatsku, nema sustav koji bi to omogu?io. Dapa?e, primjer Španjolske pokazuje da ?e se pokušati u?initi sve da se takav tržišni razvoj FN sustava sprije?i.

Izvor: www.thelocal.es

Tags:     španjolska      solarna energija      vlastita potrošnja      inspektori
 
Komentari (1)
Kakva debilana !
1Subota, 30 Studeni 2013 13:52
nikica budimir
Nevjerovatno.
U USA, energetska neovisnost se poti?e i financijski pomaže. Ovaj Vaš tekst je samo još jedan od dokaza potpuno pogrešne politike EU. Kakva samo može biti bedasto?a i koliko je to kršenje ljudskih sloboda ? Problem leži u tome što jedna "sekta" stvori dugove i onda ih prisilno pokušava namaknuti a bez izmjena u sustavu. Svaku individualnu energetsku autonomiju trebalo bi nagraditi ina?e sve ovo što pokušavamo, mi, oni koji vole ovu planetu i razmišljaju zeleno, pada u vodu. Demokracija se gradi mogu?nostima a ne zabranama. Zabraniti treba nasilje, trgovinu ljudima i sva ostala negativna djela i boriti se protiv takvih nedjela upravo viškom novca stvorenog "zelenom" energijom. Treba zaustaviti plja?ku "lobija" i napraviti jednaku cijenu kilowatta iz bilo kojeg izvora pa se ne bi manipuliralo niti poticajima a niti naknadama a tako bi se i dala mogu?nost neograni?ene koli?ine ugradnje bilo kojeg oblika proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.
Hvala

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?