Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Izgradnja prve elektrane koja ?e proizvoditi biogorivo za plovila E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 13 Rujan 2013 13:15

Danska luka Frederikshavn, Sveu?ilište Aalborg i specijalist za energetiku Steeper Energy, sklopili su partnerski odnos kako bi izgradili prvu elektranu u svijetu koja ?e proizvoditi biogorivo namjenjeno za plovila. Elektrana bi trebala proizvoditi gorivo u potpunosti oslobo?eno sumpora koje ?e biti namjenjeno za nekoliko tisu?a plovila, koliko ih godišnje prolazi kroz tu luku.

Obnovljivi.comPrema trenutnim istraživanjima koja provodi Sveu?ilište Aalborg, te projektima koje u Kanadi provodi Steeper Energy, tehni?ki izazovi i rizik izgradnje elektrane u Frederikshavn-u biti ?e zna?ajno smanjeni, što pojednostavljuje izgradnju velike komercijalne elektrane ovog tipa u Danskoj, izjavio je Lasse Rosendahl, profesor na Sveu?ilištu Aalborg, Odjel za tehnologiju energetike.

Osim toga, od 1. sije?nja 2015. godine na snagu stupa novi zakon prema kojem u gorivu za plovila, u podru?ju SOx Emission Control Areas (SECA), ne?e smjeti biti sadržan sumpor. Upravo to prisiliti ?e operatore flota u regijama kao što su Sjeverno i Balti?ko more da na plovila postave opremu za pro?iš?avanje goriva ili da se odlu?e na prelazak na goriva bez udjela sumpora.

Prema rije?ima glavnog izvršnog direktora luke, Mikkela Seedorfa Sřrensena, luka bi mogla opskrbljivati plovila sa najmanje 900.000 tona goriva godišnje, a novo gorivo bi bilo takvo da se može pomiješati sa gorivima koja se ve? nalaze u spremnicima plovila. Sama veli?ina elektrane u po?etnoj je fazi projekta odre?ena tako da proizvodi oko 50.000-100.000 tona goriva godišnje, te ?e pokriti samo dio potencijalnog tržišta. Kako bi se takva koli?ina goriva mogla proizvesti, iz Rusije, Balti?kih zemalja, Švedske, Finske i Kanade ?e se uvoziti oko 2-3 puta ve?a koli?ina drva, koja ?e se prevoziti u luku brodovima koji ?e upotrebljavati biogorivo proizvedeno u luci.

U dugoro?nim planovima je i daljnji razvoj elektrane kako bi mogla upotrebljavati ostatke lokalnih poljoprivrednika, prvenstveno se to odnosi na ostatke usjeva, sijeno i sto?no gnojivo. Prva faza ispitivanja upotrebe ovakve biomase i njeno miješanje sa drvnom biomasom provesti ?e se na Sveu?ilištu, nakon ?ega slijedi faza implementacije u elektrani.

Projekt je trenutno u po?etnoj fazi izrade studije isplativosti i poslovnog modela, dok se u slijede?oj fazi o?ekuje pronalazak investitora i partnera. Dugoro?no gledano elektrana ?e biti u mogu?nosti zna?ajno doprinijeti razvoju i upotrebi održivih goriva u transportnom sektoru na svjetskoj razini, zaklju?io je profesor Rosendahl.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com/

Tags:     biomasa      gorivo za plovila      gorivo bez sumpora      SECA      Danska
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?