Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 18 Kolovoz 2013 17:32

Nakon objave novog izvješ?a od strane Odjela za energetiku, Udruženje industrija sun?evom energijom isti?e kako bi upravo ovaj sektor mogao imati klju?nu ulogu u osiguravanju elektri?ne energije u uvjetima katastrofe, kao i u samoj modernizaciji elektroenergetske mreže.

Obnovljivi.comProšlog je tjedna Odjel za energetiku (DOE) izdao izvješ?e pod nazivom "Economic benefits od increasing electric grid resilience to weather outages", nakon kojeg se Udruženje industrija sun?evom energijom (SEIA) oglasilo kako bi upravo sektor sun?eve energije mogao imati klju?nu ulogu u potrebnoj modernizaciji elektroenergetske mreže, kao i osiguravanju energetske sigurnosti i pouzdanosti. Predsjednik i glavni izvršni direktor SEIA-e, Rhone Resch, izjavio je kako ?e njihova suradnja s Bijelom ku?om, DOE-om i Kongresom osigurati pronalaženje na?ina na koje sektor sun?eve energije može doprinjeti sigurnosti mreže i dugoro?noj u?inkovitosti.

Nakon zatvaranja mnogih nuklearnih elektrana i elektrana na ugljen, industrija sun?eve energije ima važnu ulogu nadoknaditi dio tog izgubljenog kapaciteta. Tako se danas gradi više od 30 projekata, ?ime je zaposleno tisu?e elektri?ara i radnika, te se smanjuju emisije stakleni?kih plinova. Ove elektrane ?e, uklju?uju?i elektrane na krovovima, tvrtkama i školama, proizvoditi elektri?nu energiju za slijede?ih nekoliko naraštaja. Do kraja slijede?e godine, samo elektri?na energija proizvedena na krovovima ku?anstava, dose?i ?e 3.000 MW, zaklju?io je Resch.

Trenutno je u Americi postavljeno više od 8.500 MW sun?evih elektrana, što je dovoljno za napajanje 1,3 milijuna ameri?kih ku?anstava. U prvoj ?etvrtini 2013. godine u elektroenergetsku mrežu dodano je više od 48% novih kapaciteta, a industrija sun?evom energijom jedna je od najbrže rastu?ih industrija u Americi. Sektor zapošljava oko 120.000 radnika u više od 5.600 kompanija, isti?u u SEIA-i.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com/

Tags:     sun?eva energija      Amerika      DOE      SEIA      razvoj mreže
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?