Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 17 Lipanj 2013 18:38

Organizacije iz Norveške i Njema?ke su potpisale zajedni?ku deklaraciju kojom ?e se ispuniti jedna od vizija budu?nosti: varijabilna proizvodnja iz obnovljivih izvora u Njema?koj ?e se nadopunjavati sa pohranom energije u hidroelektranama u Norveškoj, kako bi obje države iskoristile svoje pune potencijale na energetskom tržištu.

Tvrtke pokreta?i deklaracije su objavile taj doga?aj na novoj web stranici kojom ?e se promovirati obnovljivi izvori energije i zaštita klime. Izme?u ostalih deklaraciju su potpisali Njema?ki operator mreže 50hertz i Tennet, kao i Agora, Greenpeace, Germanwacth i BEE. Od Norveških tvrtki su uklju?ene EnergiNorge, Norwea i Norsk klimanettverk. Organizacija poziva Njema?ku da smanji potrošnju ugljena implementacijom Energiewende, te da Norveška dopusti korištenje svoje vodne akumulacije kako bi se balansirao rastu?i broj vjetroelektrana i solarnih elektrana u drugim zemljama.

Deklaracija tvrdi da bi suradnja bila ekonomski povoljna za obje države, pri ?emu bi Norveška mogla kupovati više jeftine elektri?ne energije u sušnim godinama. Njema?ka bi pak imala ve?i izvor dnevnog i sezonskog spremanja energije. Sam proces bi bio relativno efikasan sa umjerenim gubicima energije tokom transporta. Procjenjuje se da Norveška ima 50% mogu?nosti trenuta?nog spremanja energije u Europi.

Sli?an dogovor se o?ekuje izme?u Švicarske i Njema?ke. Ipak, tamo je zasada utjecaj na operatora hidroelektrana štetan zbog pada cijene elektri?ne energije u regiji, te time i manje zarade za njih. S druge strane to zna?i i niže cijene elektri?ne energije za potroša?e u Švicarskoj. Analiti?ari o?ekuju pad cijene elektri?ne energije u Norveškoj, ali deklaracija tvrdi da se to ne?e dogoditi i da ?e prihodi za Norveške elektroprivrede rasti.

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     norveška      njema?ka      deklaracija      hidroelektrane      solar      vjetar
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?