Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 10 Travanj 2013 21:53

Unato? tome što ima jedan od najboljih potencijala energije Sunca na planeti, Afrika je trivijalan igra? na svjetskom solarnom tržištu. Prošle godine je udio Afrike u ukupnom tržištu solara bio manji od 1,5% pri ?emu je ve?ina solarnih panel u Afriku išla u Južnoafri?ku Republiku.

Nije tajna da Afrika ima ogromne potencijale energije Sunca, pošto se o tome pri?a još od 1980-ih godina. Cijene solarnih panela su rekordno niske, dok su cijene elektri?ne energije u Africi me?u najve?ima na svijetu uz tendenciju rasta. O?ito je da dolazi vrijeme solarne energije, pa se postavlja pitanje „Zašto Afrika nije u centru solarnog tržišta, i kako je mogu?e da država kao Velika Britanija koja ima tre?inu solarnih potencijala Afrike, instalira više solara od cijelog kontinenta?“.

 

Transformacija tržišta

Prije samo 20 godina, 99% solarnog fotonaponskog tržišta nije bilo spojeno na elektroenergetsku mrežu. Godišnja proizvodnja 1995. je bila samo 50 MW/godišnje, a skoro svi solarni sustavi su davali elektri?nu energiju lokacijama daleko od elektroenergetske mreže: udaljeni telekomunikacijski tornjevi, udaljene seoske škole i klinike. Sredinom 90-ih, preko 20% tržišta solara je bilo u Africi. U to vrijeme su Njema?ki zeleni uspjeli natjerati svoju vladu da investira u potporu za solarnu energiju na mreži. Inženjeri u SAD-u i Njema?koj su tada razvili invertere koji su omogu?ili solarnim modulima da daju elektri?nu energiju u elektroenergetsku mrežu. S time je iznimno pove?an interes za solarne sutave na krovovima, pojavili su se programi poticaja u Japanu, Njema?koj, Španjolskoj i Kaliforniji. Do 2003. je solarna industrija rasla nekih 20% godišnje, te je tokom dvadeset i pet godina prešla granicu proizvodnje od 1 GW godišnje. Do 2012. godine je 99% posla na fotonaponskom tržištu, koje je sada na preko 30 GW godišnje, bilo na elektroenergetskoj mreži.

Time se vidi da je došlo do velike transformacije na tržištu. Solarno tržište je postalo velika i zna?ajna industrija koje se podržava feed-in-tarifama u više od 60 država. Afrika nije više igra? na tom tržištu i to zato što je u razvijenim zemljama solar na mreži i uglavnom ga drži srednja klasa. Porastom potrošnje elektri?ne energije raste i potrošnja i upotreba solara. U Africi solar nije na mreži, nego puni baterije te je uglavnom u rukama grupa sa manjim prihodima. Rastom mreže se stoga u Africi smanjuje tržište solara.

 

Barijere razvoju

Afrika sporo investira u sve obnovljive izvore energije. Prema Bloombergu, od 268,7 milijardi dolara investirano na razini svijeta u obnovljive izvore energije prošle godine, samo oko 4,3 milijarde dolara je investirano u Africi – a od tog je ve?ina uložena u Južnoafri?ku Republiku i sjevernu Afriku. Ipak, najsporije se u Africi razvija solarna fotonaponska industrija.

Uzrok slaboga razvoja se može pripisati ve?em broju faktora koji su doveli do nepostojanja tržišta za solar na Afri?kim elektroenergetskim mrežama. Nemogu?nost spajanja solara na mrežu je dovela do toga da nema velikih solarnih tvrtki u Africi, te je time solar postao alat za malo tržište, i to kao skupi izbor za ruralne zajednice bez nov?anih sredstava, uz ?estu potporu misionarskih agencija. Kod ruralnih stanovnika koji žive sa nekoliko dolara dnevno, solar koji nije na mreži ?e uvijek biti limitiran – igra?ka koja ne može isporu?iti ono što mogu mreža ili generator, jednostavno nije kona?no rješenje.

Prva ve?a blokada razvoju Afri?kog solarnog sektora je bila politi?ka. Problem je u tome što elektroenergetskim sektorom u Africi upravljaju igra?i koji razmišljaju na „veliko“ te koriste centralizirane izvore elektir?ne energije kao što su termoelektrane na ugljen i naftu ili velike hidroelektrane. Mali decentralizirani fotonaponski sustavi jednostavno se ne uklapaju u taj program. U razvoju velikih rješenja za kratkoro?ne probleme fotonapon nije interesantan. Kada se troše stotine milijuna dolara za elektrifikaciju mreže za cijelu državu, solar koji nije na mreži nije me?u opcijama birokrata i politi?ara. Kao drugo Afri?ki politi?ari su me?u zadnjima krenuli u decentralizaciju proizvodnje energije. Unato? tome što potroša?i koriste dizel generatore po cijelom kontinentu, ignorancija i inercija na politi?koj razini su sprije?ili korištenje novih rješenja. Umjesto da su gledali naprijed i po?eli koristiti solar, politika se bavi svakodnevnim rješavanjem kriza, te nisu imali ni vremena ni podršku stvoriti politiku, regulative i poticaje kako bi prešli na nove izvore energije. ?esto se ne zna ni potencijal takvih izvora energije, a za razliku od Europe i SAD-a nemaju u svojim tvrtkama i vladama ljude koji poti?u korištenje solara. Kao tre?e, nemogu?e je ignorirati interese velikih igra?a u Africi koji žele zadržati status quo. U velikom dijelu isto?ne i zapadne Afrike se elektri?na energija proizovdi iz dizelskih generatora što je jako skupo za potroša?e, ali vrlo isplativo za isporu?itelje. Unato? tome što je solar jeftiniji, koji bi bio poslovni interes tih tajkuna kada bi zamijenili svoje generatore sa solarom u vlasništvu potroša?a?

Još jedan problem je financiranje. Za razliku od Njema?ke nema srednje klase koja može investirati u solarne fotonaponske sustave. Banke i financijaši nisu upoznati sa obnovljivim izvorima energije, te su jako konzervativni. Dugi period otplate i mala veli?ina sustava nisu dovoljno atraktivni tom sektoru, te zbog toga love velike projekte elektrana. Problem je i velika kamata za zajmove koja zna i?i do ?ak 20%, ?ime solarni fotonaponski sustav ni u kojem slu?aju ne može biti isplativ. U cijeloj Africi se solar shva?a kao izvor energije za udaljena sela koja nemaju pristup mreži, dok je u Europi to zeleni izvor energije za bogate i srednju klasu. Investicije donora kao što je Global Environmental Facility u Africi instaliraju solar samo onima koji uop?e nemaju pristup elektri?noj energiji. Za afrikanca srednje klase koji živi u gradu solar koji se nudi izgleda kao igra?ka, jer se odnosi na solar koji nije na mreži, te stoga jednostavno nije zanimljiv. Najgore od svega je što 70% afrikanaca ima limitiran pristup elektri?noj energiji, a srednja klasa u gradovima i organizacije za pomo? koje instaliraju solare ruralnim zajednicama istovremeno koriste prljavu energiju i sjede u autima i troše CO2 u ogromnim gužvama koje nastaju u velikim gradovima Afrike. Samo tokom jednog dana u gradu kao što je Nairobi se proizvede više CO2 iz fosilnih goriva nego u tjedan dana u više stotina ruralnih društava za koje se poti?e korištenje zelene energije. Takva situacija je definitivno paradoksalna. Pri tome treba i dalje podržati maksimalnu upotrebu solara u zaba?enim ruralnim zajednicama, ali tu tehnologiju treba primijeniti i potaknuti njenu primjenu i u urbanim podru?jima Afrike.Index ÄŤlanka
Zašto Afrika ne razvija dovoljno solara
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?