Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 22 OĹľujak 2013 16:40

Stru?njacima u kompaniji TÜV Rheinland PTL, iz Arizone, bile su potrebne dvije godine za razvoj solarnog simulatora za CPV module.

Obnovljivi.comPrema izjavi kompanije TÜV Rheinland, pomo?u ovog simulatora kona?no je mogu?e to?nije izvršiti usporedbu mjerenja komercijalno dostupnih koncentriranih fotonaponskih modula, a sve zbog mogu?nosti stvaranja i održavanja standardiziranih temperaturnih uvjeta od 25şC u laboratorijskih uvjetima, koji su to?niji od uvjeta pri prirodnoj dnevnoj svjetlosti.

Unutar samog simulatora nalaze se kompaktne xenon žarulje visokog intenziteta, koje su pozicionirane na paraboli?no zrcalo. Reflektirana svjetlost jednaka je svjetlosti koju reflektiraju solarni diskovi na zemlji, objasnio je Dr. Gerhard Mathiak, odgovoran za razvoj ovog ispitnog sustava.

CPV moduli, pomo?u le?a i zrcala, fokusiraju sun?evo zra?enje kako bi svjetlost bila koncentrirana u malu ?eliju maksimalne u?inkovitosti, koje se ina?e upotrebljavaju samo na satelitima u svemiru. Na taj na?in postiže se u?inkovitost od 30 do 40%. Iako CPV moduli zahtijevaju konstantno pra?enje Sunca, kako bi mogli fokusirati svjetlost, tehnologija je obe?avaju?a, posebice u regijama sa zna?ajnim direktnim sun?evim zra?enjem.

Jedna od prednosti novog simulatora je njegova veli?ina; samo zrcalo je veli?ine 1.5x2.0 m, što omogu?ava laboratorijske postavke jedinstvene u svijetu, te to?na mjerenja CPV modula do veli?ine 1.8x1.4 m.

Istovremeno, novi simulator mogu?e je upotrebljavati za mjerenje karakteristi?nih krivulja koncentriranih solarnih ?elija pod svjetloš?u visokog intenziteta a ciljem odre?ivanja uvjeta pri kojima su performanse maksimizirane. Na taj na?in površina od 5 cm2 može biti homogeno ozra?ena svjetloš?u na razini ekvivalentnoj 100-1, 500 puta standardnog sun?evog zra?enja.

Razvoj novog simulatora sponzoriran je od strane Ministarstva znanosti i istraživanja North-Rhine Westphalia kao dio projekta „Competence Center for Innovative Photovoltaic Module Technology NRW“.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com/

Tags:     TÜV Rheinland      solarni simulator      CPV moduli      koncentrirana sun?eva energija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?