Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Argentina se priprema za veliki rast solarne energije uvo?enjem doma?eg kredita i poticaja E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 19 VeljaÄŤa 2013 18:33

Argentina, koja uz Venecuelu ima najmanje obnovljivih izvora energije u Latinskoj Americi, kani pove?ati svoju instaliranu snagu solarnih elektrana za ?ak 35 puta poticajima za pojedina?ne projekte koje planira njihova vlada.

Me?unarodni developeri planiraju elektrane u zapadnim regijama Argentine, koje imaju duplo više solarnog zra?enja od prosjeka najve?eg svjetskog solarnog tržišta - Njema?kog. Tokom prošle godine su predani zahtjevi za 11 projekata snage 20 MW. Ovo bi pomoglo trenuta?noj administraciji Argentine koja ima ambiciju proizvodnje 8% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora do 2016., a sada ima 2%. To u brojkama zna?i 3.000 MW obnovljivih od ?ega bi 10% trebao biti solar, a u pogonu je i nekih 625 MW i to uglavnom malih hidroelektrana. Solara trenuta?no ima 6,2 MW.

Jedan od glavnih problema Argentine je financiranje jer se mali i srednji projekti mogu financirati jedino preko lokalnog tržišta uz lokalno povjerenje. 2011. su donesesni propisi koji omogu?uju developerima da pregovaraju o tarifi direktno sa vladom i operatorom mreže Cammesom, bez da se oslanjaju na tendere od Enarse, državne elektroprivrede. Radi se na dugoro?nim ugovorima za elektri?nu energiju iz elektrana za koje se pregovara po pojedina?nom slu?aju, a interesa ima puno. Do sada je organiziran samo jedan tender kojim su dani dugoro?ni ugovori za 895 MW u 2010. To je uklju?ivalo i 20 MW solarnu elektranu od Genneia SA koja je prva velika solarna elektrana u Argentini. Enarsa pak poti?e pet tvrtki da po?nu rad na projektima prije nego što država potpiše poticajnu tarifu koja ?e poticati industriju.

Od 11 predloženih solarnih projekata, ?etiri ih je ve? odobreno, te imaju i financiranje i ?ekaju s gradnjom dok se ne odobri poticajna tarifa. Ve?ina tih projekata ?e biti podijeljena na 5 MW solarne elektrane koje ?e dobiti tarifu od 200 do 400 dolara po MWh. Genneia je pak izgradila 5 MW solarnu elektranu koja je koštala 26 milijuna dolara, te je to u tom trenutku bio najve?i projekt. Druga ve?a Argentinska solarna elektrana snage 1,2 MW koja je koštala 10 milijuna dolara je dovršena godinu ranije za vladu San Juana.

Latisnka Amerika i Karibi imaju u razvoju više od 6.000 MW solarnih elektrana, a to uklju?uje 2.800 MW u ?ileu i 1.400 MW u Brazilu. U regiji je izgra?eno 105 MW, a trebalo bi biti više od 800 MW u roku godine dana.

Glavni problem financiranja je što privatne banke zasada nisu zainteresirane za financiranje projekata obnovljivih izvora enerigje, a problem je i visok trošak zaduživanja u toj državi. Prosje?ni troškovi zaduživanja za Argentinske tvrtke je skoro 11%, što je znatno više od uobi?ajenih 4,84% za nadolaze?a tržišta. Genneia je svoju prvu solarnu elektranu financirala preko posudbe 18,8 milijuna dolara od državne Banco de Inversion & Comercio Exterior SA, a sada traži financiranje za svoj drugi projekt koji ima kvalifikacije za tarifu od 550 dolara po MWh. No, unato? problemima s financiranjem Europski developeri pokazuju sve ve?i intereres za razvijanjem projekata ponajviše zbog vrlo dobre poticajne tarife.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     argentina      solar      obnovljivi izvori energije      latinska amerika      tender      poticajna tarifa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?