Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 13 Prosinac 2012 12:27

Istraživanja Sveu?ilišta u Delawareu pokazuju kako bi kombiniranje energije vjetra, energije Sunca i sustava za skladištenje moglo biti naju?inkovitije i najisplativije rješenje za energetsku potrošnju.

Obnovljivi izvori energije u potpunosti bi mogli zadovoljiti, i premašiti, elektroenergetsku potrošnju u 99.9% slu?ajeva do 2030. godine po cijeni koja je usporediva s današnjim troškovima, stoji u najnovijem izvješ?u izdanom od strane sveu?ilišta University of Delaware i Delaware Technical Community College.

Rezultati istraživanja suprotni su konvencionalnom mišljenju da su obnovljivi izvori energije previše nepouzdani i preskupi; klju?no je uspostaviti dobru kombinaciju svih izvora elektri?ne energije i sustava za skladištenje, te pravilan izra?un cijene energije, što je u istraživanju postignuto iscrpnim ispitivanjima.

Autori ovog rada razvili su ra?unalni model kako bi ramotrili gotovo 28 milijardi kombinacija obnovljivih izvora energije i mehanizama skladištenja, te ispitali svaki prema podacima o meteorološkim uvjetima i koli?ini potrošnje elektri?ne energije za razdoblje od 4 godine. Model je preuzeo podatke o potrošnji energije od strane PJM Interconnection, mreže koja uklju?uje 13 ameri?kih država od New Jersey do Illinois, što ?ini 1/5 cijele ameri?ke elektroenergetske mreže.

Za razliku od ostalih dosadašnjih istraživanja, koja su u fokusu imala samo zadovoljavanje potrošnje, ovo istraživanje fokusirano je na minimalizaciji troškova. Proizvodnja viška energije tijekom prosje?ne potrošnje – kako bi se zadovoljile potrebe u vremenu velikih potrošnji, ali malih brzina vjetrova – bio bi jeftiniji na?in od samo skladištenja viška za visoku potrošnju kasnije. Skladištenje je još uvijek relativno skupo zbog samog medija za skladištenje, kojeg je potrebno sve više za svaki dodatni sat skladištenja.

Istraživanje je pokazalo kako vrlo veliki elektroenergetski sustav može funkcionirati u potpunosti opskrbljen samo obnovljivim izvorima energije. Primjerice, upotrebom vodika za skladištenje, mogu?e je opskrbljivati sustav koji bi zadovoljavao potrošnju od 72 GW 99.9% vremena, upotrebom 17 GW sun?eve energije , 68 GW energije vjetra na moru i 115 GW energije vjetra na kopnu, smatra jedan od autora studije, Cody Budischak, instruktor Odjela za vo?enje energije na Delaware Technical Community College.

Prikazan je vrlo dobar primjer kako bi elektroenergetski sustav mogao izgledati ve?inom se oslanjaju?i na obnovljive izvore energije; brzine vjetrova i Sun?evo zra?enje variraju ovisno o vremenskim uvjetima i godišnjim dobima, što zahtjeva uvo?enje novih na?ina prilagodbe i poboljšanja. Pouzdanost je u istraživanju postignuta: širenjem geografskog podru?ja obnovljivih izvora, upotrebom razli?itih izvora, uvo?enjem sustava za skladištenje, te u odre?enim, vrlo rijetkim trenucima uklju?uju?i fosilna goriva kao podršku. U satima kada obnovljivi izvori nisu bili dovoljni kako bi pokrili potrošnju, model je uklju?io i sustave skladištenja, iz kojih je dobivena dodatna energija, te je u rijetkim slu?ajevima uklju?io i fosilna goriva. Prirodni plin tada bi se upotrebljavao kao dodatni izvor za pripomo? kod grijanja ku?anstava i poslovnih objekata.

Istraživanje u kona?nici zaklju?uje kako bi do 2030. godine cijene energije, bez ikakvih poticaja, odgovarale današnjim cijenama energije kada fosila goriva koristimo u vrlo širokoj upotrebi. Cijene fosilnih goriva uklju?uju i dodatne troškove kao što su naknade za ljudsko zdravlje i naknade za one?iš?enje zraka i emisije. Pretpostavljena cijena za energiju vjetar i sun?evu energiju za 2030. godinu u pola je niža od današnje cijene, dok su pretpostavljeni troškovi održavanja jednaki današnjima.

 

Izvor: http://phys.org/

Tags:     2030.      skladištenje energije      cijena energije      energija vjetra      sun?eva energija      istraživanje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?