Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 31 Listopad 2012 18:12

Poljska se priprema odobriti zakon o obnovljivim izvorima energije kojim bi se za 100 puta pove?ala snaga solarne energije idu?e godine, dok ostatak EU smanjuje poticaje za solar.

Poljska trenuta?no ima oko 3 MW solarnih elektrana, a idu?e bi godine mogla dobiti ?ak 400 MW ako novi zakon o obnovljivim izvorima stupi na snagu u sije?nju kada je to predvi?eno. Ta država pokraj Njema?ke želi privu?i investitore koji se odmi?u od Njema?ke i Italije koje su smanjile poticaje za obnovljive i solar. Tako ?e se Poljska, koja 85% elektri?ne energije dobiva iz termoelektrana na ugljen, priklju?iti Ukrajini u davanju skoro najve?ih poticaja za solar u Europi.

Vlada premijera Donalda Tuska planira udvostru?iti udio obnovljivih izvora do 2020., te utrostru?iti poticaj za velike solarne elektrane preko programa zelenih certifikata. Za projekte manje od 100 kW se predvi?a tarifa od 41 eurocent do 2027. Ve?e elektrane ?e se pak kvalificirati za najviše 2,85 zelena certifikata po MWh tokom 15 godina, a prošle godine je taj certifikat iznosio prosje?no 248,6 zlota s tim da je obavezan za distributere. Prema Pietruzsku predsjedniku Poljskog društva za fotonapon developeri iz Njema?ke Gehrlicher Solar AG i Conergy AG, te neke Kineske tvrtke se naveliko pripremaju za ulazak u tržište. On o?ekuje 300-400 MW solara idu?e godine.

U Poljskoj trenuta?no nema nijedne velike solarne elektrane, ali Unam, Poljski proizvo?a? metalnih alata je krenuo u gradnju 70 MW solarne elektrane u Zlotowu i prije nego što je došao novi zakon. Novi zakon bi mogao zakasniti, te do?i u šestom mjesecu jer se priprema paralelno sa zakonima o energiji i plinu, te je potrebno uskladiti sva tri zakona. Zadnji prijedlog zakona nije ograni?io ukupnu koli?inu solarnih elektrana, ali je ograni?io veli?inu pojedina?ne solarne elektrane na 10 MW. Ministarstvo Ekonomije je predvidjelo 50 MW solara idu?e godine i 600 MW do 2020., ali Pietruzsko tvrdi da je to premaleno o?ekivanje i da ?e se to itekako nadmašiti.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     poljska      obnovljivi izvori energije      solar      njema?ka      italija      feed-in-tarifa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?