Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 04 Listopad 2010 10:52

Povodom desete godišnjice Europskog Energetskog Vije?a za Obnovljive izvore energije (EREC), objavljeno je da su ciljevi Bijele knjige za 2010. ve? dosegnuti te se o?ekuje da ?e i ciljevi za 2020. godinu biti nadmašeni.

Arthouros Zervos, predsjednik EREC-a je izjavio da su sva predvi?anja za razvoj obnovljivih izvora energije uvijek bila nadmašena. Ono što je izgledalo kao ambiciozan cilj za 2010. tokom 1990-ih je ve? dostignuto ili nadmašeno 2009. godine.

Kao primjer mogu se uzeti fotonaponski sustavi kojih je dosad instalirano oko 16 GW, što je pet puta više nego što je bio cilj predvi?en u Europskoj Bijeloj knjizi iz 1997. Geotermalna energija je ostvarila tri puta ve?i rast od predvi?enog, a energija vjetra je ostvarila rast 80% ve?i od predvi?enog (sa predvi?enih 40 GW na 75 GW prošle godine).

S obzirom na odli?ne rezultate, o?ekuje se da ?e Europa ne samo dosti?i cilj za 2020. godinu, nego ga i zna?ajno prebaciti. Prema akcijskim planovima koje su ?lanice EU morale predati, a koji trebaju prezentirati kako ?e ?lanice dosti?i svoje ciljeve za 2020. godinu, njih 13 ?e svoje ciljeve i premašiti.

Arthouros Zervos je tako?er izjavio da je iznena?en ocjenom Europske Komisije prema kojoj oni o?ekuju stagnaciju razvoja obnovljivih izvora energije nakon 2020. godine. EREC  procjenjuje da je stagnacija nakon 2020. nerealna, te da bi ve? sada trebalo dogovarati okvir za razvoj obnovljivih izvora energije nakon te godine.

Izvor: www.erec.org

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?