Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

IEA zahtijeva od vlada ubrzanje implementacije ?iste energije E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 28 Travanj 2012 22:34

Ve?ina ?istih energetskih tehnologija ne implementira se dovoljno brzo unato? tehnološkom razvoju, smatra Me?unarodna agencija za energiju (International Energy Agency (IEA)), koja zahtijeva od vlada ubrzanje korištenja ?istih i obnovljivih izvora energije.

Ova IEA-ina izjava dio je izvješ?a o godišnjem napretku objavljenom na skupu Clean Energy Ministerial, održanom ovaj tjedan u Londonu koji je okupio ministre 23 vode?a gospodarstva koja ?ine ?ak 80% svjetske potražnje za elektri?nom energijom.

Izvješ?e naziva Tracking Clean Energy Progress naglašava zna?ajan napredak ostvaren u nekim tehnologijama obnovljivih izvora energije, posebice fotonaponskoj (FN) tehnologiji i tehnologiji iskorištavanja energije vjetra na kopnu.

Tehnologija iskorištavanja energije vjetra na kopnu u prošlom je desetlje?u zabilježila godišnji rast od 27%, a FN tehnologija rast od 47%. Još impresivniji podatak je smanjenje cijene FN sustava, u nekim zemljama od ?ak 75% u razdoblju od tri godine.

Ovi podaci služe kao dokaz da je zna?ajna promjena tehnologije mogu?a. Nažalost, u izvješ?u se zaklju?uje da ve?ina onih koji te tehnologije koriste ne prati njihov razvoj kako bi doprinijeli smanjenju emisija i time omogu?ili sigurniji energetski sustav.

Zamjenik izvršnog direktora IEA-e, ambasador Richard H. Jones smatra da postoji dužnost i mogu?nost djelovati sada kada su emisije rekordno visoke. Prema trenutnim politikama procjenjuje se da ?e se do 2020. godine emisije i potrošnja elektri?ne energije pove?ati za tre?inu, te da ?e se do 2050. godine udvostru?iti. To bi moglo pove?ati temperaturu u svijetu za 6°C, što bi zna?ajno moglo ugroziti gospodarstva, okoliš i energetsku sigurnost budu?ih naraštaja, zaklju?uje Jones.

Izvješ?e poziva na agresivne zakonodavstvene mjere kojima ?e se u potpunosti iskoristiti prednosti koje pružaju ?iste tehnologije obnovljivih izvora energije.

Tehnologija prihva?anja i skladištenja ugljika (CCS) još uvijek se ne istražuje dovoljno za razvoj velikih projekata, a polovina termoelektrana na ugljen još uvijek se ne gradi sa prikladnom tehnologijom. Uz to, u gra?evinskom i industrijskom sektoru postoji još uvijek puno prilika za provo?enje mjera energetske u?inkovitosti, naglašava se u izvješ?u.

U izvješ?u se predlažu tri mogu?a zakonodavstvena rješenja:

  1. Jednaki uvjeti za ?iste tehnologije. Cijene elektri?ne energije trebale bi biti odraz stvarnih cijena proizvodnje energije – uklju?uju?i pozitivne i negativne utjecaje proizvodnje i potrošnje energije;
  2. Ostvarivanje punog potencijala energetske u?inkovitosti. Što zna?i da treba osigurati što manje mogu?e rasipanje energijom, te da se ona koristi na naju?inkovitiji na?in. Ovo je naju?inkovitiji korak, koji bi trebao biti prvi korak prilikom stvaranja održivog energetskog miksa;
  3. Ubrzanje energetske inovativnosti i potpora javnosti za istraživanje, razvoj i demonstracije. Ovaj korak pomo?i ?e privatnom sektoru, i ubrzanju uvo?enja novih tehnologija na tržište.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com/

Tags:     IEA      izvješ?e      FN      energija vjetra      Sun?eva energija      fotonapon      energetska u?inkovitost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?