Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Nedjelja, 04 OĹľujak 2012 20:26

Usporavanje gospodarskog rasta u Ujedinjenom Kraljevstvu omogu?ava smanjenje upotrebe ugljena, nafte i nuklearne energije bez rizika od nedostatka energije u razdoblju izme?u 2015. i 2020. godine, tvrdi Bloomberg New Energy Finance.

Kombinacija rasta kapaciteta obnovljivih izvora energije i ve? planiranih dodatnih kapaciteta elektrana na plin mogla bi omogu?iti dodatnu elektri?nu energiju koju Ujedinjeno Kraljevstvo treba do 2030. godine. Obnovljivi izvori energije, dio nuklearne energije, te obnova postoje?ih elektrana trebali bi zadovoljiti sve potrebe nakon 2020. godine.

Vlada i sudionici tržišta elektri?nom energijom izražavaju zabrinutost da bi Velika Britanija mogla imati nedostatke elektri?ne energije zbog zatvaranja elektrana na ugljen i naftu, ukupne snage 12 GW, do 2016. godine, te dodatna zatvaranja nukleranih elektrena, ukupne snage 7 GW, do kraja desetlje?a.

Bloomberg New Energy Finance tvrdi da su glavni razlozi smanjene potrebe za novim elektranama slaba industrijska potražnja i smanjenje potrošnje u ku?anstvima. Gospodarska kriza i Europski dug prouzro?ili su smanjenje potrošnje elektri?ne energije za 9% u odnosu na najve?u potrošnju do sada zabilježenu 2005. godine.

Potražnja za elektri?nom energijom možda se ne?e vratiti na predkriznu razinu slijede?ih 20 godina, dok je industrijska potrošnja još uvijek nestalna, a energetska u?inkovitost konstantna. ?ak i da se upotreba elektri?nih vozila zna?ajno pove?a, njihov utjecaj na potražnju za elektri?nom energijom biti ?e ograni?en, smatraju analiti?ari.

20 GW novih kapaciteta obnovljivih izvora energije

Još jedan faktor koji utje?e na zatvaranje ovih elektrana su novi kapaciteti koji bi trebali biti završeni do 2016. godine, a ?ija je ukupna snaga oko 30 GW. Oko dvije tre?ine tih kapaciteta biti ?e iz obnovljivih izvora energije, posebice energije vjetra na moru, ali i energije vjetra na kopnu i biomase.

Nakon 2016. godine Ujedinjeno Kraljevstvo ?e nastaviti sa izgradnjom velikih koli?ina kapaciteta enegije vjetra, no i zna?ajnih koli?ina Sun?anih elektrana kao i elektrana na plimu i oseku, ovisno o razvoju i isplativosti tih tehnologija.

Velika Britanija namjerava izgraditi i nove nuklearne elektrane, no tek nakon 2020. godine. Bloomberg NEF smatra da ?e, nakon što se do 2015. godine neke nuklearne elektrane zatvore, njihov udio biti 10-15%, što je, op?enito gledaju?i, prihvatljivo.

Kada je rije? o elektranama na ugljen, one koje nemaju tehnologiju smanjenja emisija morati ?e ju ugraditi, ili ?e morati zatvoriti svoja postrojenja.

 

Izvor: http://www.renewableenergyfocus.com/

Tags:     UK      Velika Britanija      2020      nuklearne elektrane      energija vjetra      gospodarska kriza
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?