Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 02 OĹľujak 2012 13:36

Plan za pan-europsku elektroenergetsku mrežu, ukupne vrijednosti 204 milijardi eura, koštati ?e manje od 1% iznosa ra?una za elektri?nu energiju. Plan, kojeg izra?uje Europska mreža operatora prijenosnog sustava za elektri?nu energiju (European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)), bi trebao približiti Europu pan-europskoj elektroenergetskoj mreži.

Obnova elektroenergetska mrežePlan dolazi u vrijeme kada ?lanovi europskog parlamenta i predstavnici država ?lanica raspravljaju o prijedlogu infrastrukture koji je Europska komisija predstavila u studenom prošle godine. Komisija predlaže financiranje projekata izgradnje elektroenergetske infrastrukture koji su u zajedni?kim interesima, i to u iznosu od 9,1 milijardi eura, te namjerava ubrzati administrativne procedure.

ENTSO-E-ov prvi službeni desetogodišnji plan razvoja je korak bliže ostvarivanju pan-europske mreže, no odnos izme?u ovog plana i prijedloga Komisije nije sasvim jasan, naglasio je Paul Wilczek, viši savjetnik regulacije poslovanja u EWEA. ENTSO-E plan razvoja uklju?uje europske ciljeve za obnovljive izvore energije do 2020. godine, važnu stavku koja nije bila uklju?ena u “pilot” planu.

Ovaj plan bi trebalo gledati kao nacrt budu?e europske mreže, no još nije jasno ho?e li Komisija poduprijeti projekte koji nisu uklju?eni u ENTSO-E planu. EWEA smatra kako bi izvedivi i korisni projekti trebali biti podržani, iako nisu dio zadnjeg ENTSO-E plana, zaklju?io je Wilczek.

ENTSO-E plan tako?er naglašava slijede?e:

  • Jedan od tri investicijskih projekata elektroenergetske mreže trenutno kasni sa rokovima zbog dugotrajnih administrativnih procedura, stoga je potrebno dodatno ubrzati procedure, kao što je i naglašeno u prijedlogu Komisije.
  • Me?upovezanost projekata koji omogu?uju integraciju obnovljivih izvora energije mogla bi smanjiti emisije za 170 milijuna tona, što je ekvivalent isklju?enju 85 milijuna vozila sa europskih cesta.

 

Cijeli ENTSO-E plan mogu?e je pro?itati ovdje.

 

Izvor: http://www.ewea.org/

Tags:     elektroenergetska mreža      EU      ENTSO-E      Europska komisija      obnova mreže
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?