Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Aplikacija za odre?ivanje sun?evog zra?enja za Hrvatsku E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 01 Studeni 2011 12:36

Projekt "Aplikacija za odre?ivanje sun?evog zra?enja za Hrvatsku - podloga za tehni?ku analizu za prijavu u registar projekata OIEKPP" prezentiran je tijekom tre?eg tematskog dijela seminara pod nazivom „Rješenje za primjenu fotonaponskih sustava i izvedeni projekti“ koji je održan 17. velja?e pod temom „Mogu?nosti primjene obnovljivih izvora energije – fotonaponski sustavi“.

“Inelek d.o.o.” je razvio jedinstvenu ra?unalnu metodu pomo?u koje ?e se integrirati ?imbenici potrebni za pravilno dimenzioniranje solarnih sustava, a detalje o projektu možete pro?itati u cijelosti u nastavku ?lanka.

Projekt je  u rujnu 2010. u suradnji s FER-om prijavljen na natje?aju “Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost”, prihva?en je u kategoriji programa i projekata u podru?ju energetske u?inkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, odobreno je sufinanciranje i ?eka se još sklapanje ugovora s Fondom za nastavak i realizaciju ovoga potencijalno vrlo korisnog i svrsishodnog projekta/programa.

Sve detalje o projektu i kako je zamišljen možete pro?itati OVDJE.

?lanak su nam ustupili autori i nositelji projekta.

Tags:     Inelek      sun?evo zra?enje      solarni sustavi      fotonaponski sustavi      dimenzioniranje solarnih sustava
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?