Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE za po?etnike

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Subota, 23 Listopad 2010 20:49

Sada ?emo malo usporiti i pojasniti situaciju. Naime, Republika Hrvatska je u listopadu 2007. godine donijela Uredbu o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske sa sustavom ekološki zna?ajnih podru?ja i ekoloških koridora s ciljevima o?uvanja i smjernicama za mjere zaštite koje su namijenjene održavanju ili uspostavljanju povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti. Detaljnije podatke o ekološkoj mreži i njezinom obuhvatu možete na?i na stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode (http://www.cro-nen.hr). Najvažniji mehanizam zaštite podru?ja ekološke mreže jest postupak ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (OPPPZEM) koji je obvezan za sve planirane zahvate koji mogu imati zna?ajan utjecaj na podru?ja ekološke mreže (prema Uredbi NN 118/09). Obavezno je sagledati mogu?e utjecaje planiranih zahvata, planova i programa na ciljeve o?uvanja odre?enog podru?ja ekološke mreže zatim sagledati kumulativni utjecaj s ostalim planovima, programima i zahvatima te razmotriti alternativne mogu?nosti i utvrditi mjere ublažavanja. Ocjenu prihvatljivosti plana za ekološku mrežu daju Ministarstvo kulture ili županije (detaljno objašnjenje: http://www.dzzp.hr/ocjena-prihvatljivosti/najcesca-pitanja/najcesca-pitanja-730.html).

Mogu?e je i da postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ne?ete trebati obavljati kao zasebni postupak, ve? unutar procedure procjene utjecaja na okoliš. Procjena utjecaja na okoliš obavezna je za sve elektrane ve?e od 100 MW elektri?ne snage, kao i za sve vjetroelektrane ve?e od 20 MW (Uredba o procjeni utjecaja na okoliš NN 64/08 i 67/09). Za objekte obnovljivih izvora energije ve?e od 10 MW elektri?ne snage potrebna je ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za objekte manje od 10 MW nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, pa se ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu obavlja kao zasebni postupak. Nadležna institucija za procjenu utjecaja na okoliš je MZOPUG. Studiju utjecaja na okoliš mogu raditi samo ovlaštene institucije, prema popisu: http://www.mzopu.hr/doc/POPIS_ZO_Pravilnik.pdf.

Procjena utjecaja na okoliš ?e možda utjecati na vaš idejni projekt time što ?ete trebati unijeti neke izmjene. Mogu?e je da ?ete trebati premjestiti neki objekt ili prilagoditi predvi?ena rješenja kako biste izbjegli utjecaj na zna?ajnu floru, faunu, arheološko nalazište na lokaciji ili sli?no.

Postupak procjene utjecaja na okoliš pokre?e se jedino ako je vaš objekt u skladu s dokumentima prostornog ure?enja. To zna?i da ako se vaš objekt ne nalazi u zoni predvi?enoj za tu namjenu, do donošenja novog prostornog plana, generalnog urbanisti?kog plana ili sli?nog dokumenta, ne?ete mo?i pokrenuti proceduru procjene utjecaja na okoliš. Zato, prije pokretanja investicije u studiju utjecaja na okoliš i/ili idejni projekt provjerite namjenu zone u kojoj se nalazi vaš objekt. To možete u?initi u županijskom ili gradskom uredu za prostorno planiranje.Index ÄŤlanka
Želim izgraditi (malu) elektranu na obnovljive izvore. Kako da krenem? #4
Lokacijska dozvola
Procjena utjecaja na okoliš
Priklju?ak i imovinsko-pravni odnosi
Sve stranice
 
Komentari (13)
Credit Facility Today Contact Us Now
13Srijeda, 23 OĹľujak 2022 01:16
FINANCE
Borrow money here today at 3% interest rate. My company offers all kinds of financial services at 3% interest rate and our services are 100% guarantee and risk-free. to Apply, contact my company via email: sawda.finance@gmail.com
contact@fioinvestissement.com
12Utorak, 26 Listopad 2021 00:00
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
11Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:58
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
10Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:57
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
9Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:56
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
8Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:54
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
7Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:53
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
6Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:52
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
5Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:51
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
Svjedo?anstvo o na?inu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com
4Petak, 07 Svibanj 2021 16:46
Joseph Eric
Svjedo?anstvo o na?inu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com

Bez rezerve preporu?ujem suradnju s Frank Loan Services ako kupujete hipoteku za ku?u. Razgovarao sam sa mnogim brokerima dok sam kupovao svoj hipotekarni kredit putem interneta. Od prvog kontakta mogao bih re?i da je tip osobe kojoj mogu vjerovati da mi pomogne da donesem najbolju odluku za mene i moju porodicu. Oni nude i kratke i dugoro?ne rokove pozajmica u roku od 1-30 godina, sa ili bez kolaterala, ali bez provjere kredita, a njihove usluge su brze, pouzdane i pouzdane, jer sam ih testirao i imao povjerenje za razliku od drugih kompanija. E-pošta: k.frankloans@gmail.com

Njihove usluge uklju?uju zajmove za refinanciranje, zajmove za kamione, zajmove za obrazovanje, studentske zajmove, li?ne zajmove, zajmove za automobile, zajmove za konsolidaciju dugova, poslovne zajmove, osigurani i neosigurani zajam, hipotekarni zajam, zajmove za stanovanje, kontaktirajte ih danas za dodatne upite putem e-pošte. : k.frankloans@gmail.com
3Utorak, 10 Rujan 2019 00:20
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju
Hrote
2Nedjelja, 08 Srpanj 2012 10:21
Josip Horvat
Imam objekt na kojem bi se mogla instalirati solarna energana. Želim ga dati u najam investitoru koji bi ga koristio za proizvodnju obnovljive solarne energije ( struje).
Postoji li još danas takav model?
Pozdrav!
interesira me investicija u elektranu
1Srijeda, 18 Travanj 2012 20:25
andelko
koliko bi bila cijena 10 kw elektrane i koji paneli su za montažu ko ih proizvodi i kolika bje garancija

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?