Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE za po?etnike

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Subota, 23 Listopad 2010 20:49

 

Lokacijsku i gra?evinsku dozvolu izdaju ili Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva (MZOPUG) ili županija ili veliki grad (?lanak 105. Zakona o prostornom ure?enju i gradnji). Uredba NN 116/07 daje detaljan popis zahvata za koje lokacijsku i/ili gra?evinsku dozvolu izdaje MZOPUG. U energetici, to se odnosi na objekte instalirane snage iznad 20 MW. Budu?i da se ova serija tekstova prvenstveno odnosi na male objekte, pretpostavit ?emo da je mnogo realnije da ?ete se morati obratiti nadležnom uredu u svom gradu ili, ako živite izvan ve?eg grada, nadležnom uredu u svojoj županiji.

Lokacijska dozvola potrebna je za sve gra?evine osim za zgrade ?ija gra?evinska (bruto) površina nije ve?a od 400 m, zgrade za obavljanje isklju?ivo poljoprivrednih djelatnosti ?ija gra?evinska (bruto) površina nije ve?a od 600 m i jednostavne gra?evine i radove. Pravilnik o jednostavnim gra?evinama (NN 21/09) definira da se bez akta kojim se odobrava gra?enje i lokacijske dozvole može graditi pomo?na gra?evina koja se gradi na gra?evnoj ?estici postoje?e zgrade za potrebe te zgrade, u što se ubrajaju i solarni kolektori. Budu?i da je pojam solarnog kolektora prili?no širok, preporu?amo da se u slu?aju postavljanja solarnih fotonaponskih panela na postoje?i objekt ipak konzultirate s gradom odnosno županijom kako biste utvrdili trebate li njihovo odobrenje za postavljanje takvih ure?aja.

Ako ipak trebate ishoditi lokacijsku dozvolu, zahtjevu za izdavanje potrebno je priložiti sljede?e dokumente (?lanak 108. Zakona o PU i G):

– izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegovu presliku,

– tri primjerka idejnog projekta ?ija je situacija prikazana na odgovaraju?oj posebnoj geodetskoj podlozi,

– izjavu projektanta da je idejni projekt izra?en u skladu s dokumentom prostornog ure?enja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,

– pisano izvješ?e i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izra?en prema stranim propisima,

– dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Idejni projekt izra?uje ovlašteni projektant, odnosno projektantska ku?a, te ?e vam oni u ve?ini slu?ajeva znati re?i koji su im to?no sve podaci potrebni za izradu idejnog projekta. Svaki projektant ?e vam sigurno re?i da vaš objekt treba biti uskla?en s prostornim ure?enjem (prostorni plan, generalni urbanisti?ki plan ili sli?no). Tako?er, u slu?aju da je za vaš objekt potrebna procjena utjecaja na okoliš, uputit ?e vas u neku od institucija koje su ovlaštene za izradu studija utjecaja na okoliš. Za vaš zahvat ?e vrlo vjerojatno biti potrebna i procjena utjecaja na ekološku mrežu, za što studiju tako?er izra?uju specijalizirane institucije.Index ÄŤlanka
Želim izgraditi (malu) elektranu na obnovljive izvore. Kako da krenem? #4
Lokacijska dozvola
Procjena utjecaja na okoliš
Priklju?ak i imovinsko-pravni odnosi
Sve stranice
 
Komentari (13)
Credit Facility Today Contact Us Now
13Srijeda, 23 OĹľujak 2022 01:16
FINANCE
Borrow money here today at 3% interest rate. My company offers all kinds of financial services at 3% interest rate and our services are 100% guarantee and risk-free. to Apply, contact my company via email: sawda.finance@gmail.com
contact@fioinvestissement.com
12Utorak, 26 Listopad 2021 00:00
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
11Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:58
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
10Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:57
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
9Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:56
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
contact@fioinvestissement.com
8Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:54
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
7Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:53
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
6Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:52
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA
5Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 23:51
contact@fioinvestissement.com
OZBILJNA I BRZA PONUDA ZAJMA

Brzi novac i, za vaše financijske potrebe, informacije o odobrenju u nekoliko minuta. Za više informacija kontaktirajte nas:

PREKO E-MAIL:
contact@fioinvestissement.com

Naša web stranica:
www.fioinvestissement.com
Svjedo?anstvo o na?inu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com
4Petak, 07 Svibanj 2021 16:46
Joseph Eric
Svjedo?anstvo o na?inu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com

Bez rezerve preporu?ujem suradnju s Frank Loan Services ako kupujete hipoteku za ku?u. Razgovarao sam sa mnogim brokerima dok sam kupovao svoj hipotekarni kredit putem interneta. Od prvog kontakta mogao bih re?i da je tip osobe kojoj mogu vjerovati da mi pomogne da donesem najbolju odluku za mene i moju porodicu. Oni nude i kratke i dugoro?ne rokove pozajmica u roku od 1-30 godina, sa ili bez kolaterala, ali bez provjere kredita, a njihove usluge su brze, pouzdane i pouzdane, jer sam ih testirao i imao povjerenje za razliku od drugih kompanija. E-pošta: k.frankloans@gmail.com

Njihove usluge uklju?uju zajmove za refinanciranje, zajmove za kamione, zajmove za obrazovanje, studentske zajmove, li?ne zajmove, zajmove za automobile, zajmove za konsolidaciju dugova, poslovne zajmove, osigurani i neosigurani zajam, hipotekarni zajam, zajmove za stanovanje, kontaktirajte ih danas za dodatne upite putem e-pošte. : k.frankloans@gmail.com
3Utorak, 10 Rujan 2019 00:20
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju
Hrote
2Nedjelja, 08 Srpanj 2012 10:21
Josip Horvat
Imam objekt na kojem bi se mogla instalirati solarna energana. Želim ga dati u najam investitoru koji bi ga koristio za proizvodnju obnovljive solarne energije ( struje).
Postoji li još danas takav model?
Pozdrav!
interesira me investicija u elektranu
1Srijeda, 18 Travanj 2012 20:25
andelko
koliko bi bila cijena 10 kw elektrane i koji paneli su za montažu ko ih proizvodi i kolika bje garancija

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?