Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE u regiji

Hidroelektrana Dubrovnik E-mail
Autor Leo Jerkić   
Subota, 12 Studeni 2011 18:46

Hidroelektrana Dubrovnik je akumulacijska hidroelektrana koja se nalazi u mjestu Plat, 550 metara od mora, 15 kilometara južno od Dubrovnika.

HE Dubrovnik je zadnja hidroelektrana na slivu rijeke Trebišnjice, te se nalazi u dvije države Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, pri čemu je brana, akumulacija i dio tlačnog cjevovoda u Bosni i Hercegovine, dok su svi ostali dijelovi postrojenja u Hrvatskoj.

HE Dubrovnik koristi vodu rijeke Trebišnjice iz akumulacijskog jezera Bileća koje je nastalo izgradnjom brane Grančarevo, dok je sam zahvat vode ostvaren izgradnjom brane Gorica, koja stvara kompenzacijski bazen. Brana Gorica je nizvodno od HE Trebinje, tako je ona donja voda od HE Trebinje a gornja voda HE Dubrovnik. Akumulacija Gorice ima aktivnu akumulaciju sa aktivnim spremnikom od 9x106 metara kubnih. Akumulacija Bileća ima akumulaciju od 1.100 milijuna metara kubnih vode.

Brana Gorica ima visinu 33,5 metara, ima dvije preljevne zone sa radijalnim ventilima  i ukupnim kapacitetom od 412 m3/s, te glavni i sporedni ventil sa kapacitetom od 800 m3/s, koji se nalazi u sredini brane. Pokraj same brane se nalazi i mala hidroelektrana Trebinje 2. Ulazno postrojenje se nalazi na lijevoj strani brane, koje imaju 6 x 4,8 m pomične ventile sa automatskim zatvaranjem. Od ulaznog postrojenja ide tunel sa promjerom od 6 metara kapaciteta 90 m3/s. Dio tunela koji ide kroz Mokro Polje je poluzakopana cijev pojačana betonom sa promjerom od 5,4 metra. Ostatak tunela je tlačni cjevovod, a ukupna dužina mu je čak 16,6 km.

Vodna komora se nalazi na kraju tunela te se sastoji od jedne vertikalne prostorije 46 metra visoke i s promjerom od 11 metara. Ima i dvije lateralne prostorije pri čemu jedna ima volumen 12.000 m3, a druga 6.450 m3. Nizvodno od komore tunel se dijeli na dva tlačna cjevovoda sa leptirastim zatvaračima. Promjer tlačnih cjevovoda je od 3,9 do 3,3 metra s tim da se taj promjer smanjuje na 2,15 metara prije ulaska u samu turbinu.

Cijela strojarnica se nalazi ispod zemlje na dubini preko 500 metara, sa dimenzijama 95 m x 16 m, i visinom od 3,5 metra. Do strojarnice se dolazi kroz tunel koji ima dužinu od 520 metara a u njega stanu 4 turbine. U prvo fazi su postavljene dvije Francisove turbine, svaka snage 108,2 MW, svaka ima protok od 45 m3/s, a neto pad je 272 metra. Generatori imaju trofazne transformatore snage 120 MVA. Tunel iza same elektrane ima 510 metara, sa presjekom od 74 m2. Lukobran preusmjerava ispuštenu vodu prema otvorenom moru i ima dužinu 210 metara.

Sama hidroelektrana se gradila pet godina, od 1960. do 1965. godine. Projektiranje su odradili Energoinvest iz Sarajeva i Ismes iz Bergama u Italiji, opremu su isporučili Nerpic iz Francuske, General Electric iz SAD-a i Riva Calzoni iz Italije. Hidroelektranu su gradili Konstruktor iz Splita, Geotehnika iz Zagreba, Graditelj iz Dubrovnika, Hidrogradnja i Geoistrage i ŽGP iz Sarajeva, te Tunelogradnja iz Beograda.

Prosječna godišnja proizvodnja elektrane iznosi 1.321 GWh, a rekordna proizvodnja je ostvarena 1978. godine kada je proizvedeno čak 1.654 GWh. Pošto je hidroelektrana djelomično u Bosni i Hercegovini, jedna turbina proizvodi električnu energiju za Hrvatsku, a druga za Bosnu i Hercegovinu tako da je rekordna proizvodnja za Hrvatsku bila 830 GWh, s tim da je prošle godine proizvedeno 786 GWh, a pretprošle 685,7 GWh.

Hidroelektrana je prije nekoliko godina imala i slučaj poplave kada je strojarnica skoro cijela potopljena, ali srećom nije bilo nastradalih i na vrijeme su ugašeni pogoni tako da su oštećenja bila minimalna. Iduće godine je u planu revitalizacija agregata, koja bi trebala početi u lipnju, a dugoročno je u planu napraviti drugu fazu elektranu čime bi se instaliralo još 200 MW snage. To je zahvat za koji svi preduvjeti u hidroelektrani postoje već sada, te bi ulaganja u dodatnih 200 MW bila relativno niska, s obzirom da je potrebno izgraditi jedino novi tlačni cjevovod i ugraditi dodatnu turbinu, generator i pripadajuću opremu. A s obzirom na kapacitet postojećeg cjevovoda, koji prelazi potrebe sadašnja dva agregata od po 108 MW, za zahvat manji od 100 MW bi bilo potrebno postaviti samo dodatnu turbinu i generator s pripadajućom opremom.

HE_Dubrovnik_01.JPG HE_Dubrovnik_02.JPG HE_Dubrovnik_03.JPG HE_Dubrovnik_04.JPG HE_Dubrovnik_05.JPG HE_Dubrovnik_06.JPG HE_Dubrovnik_07.JPG HE_Dubrovnik_08.JPG HE_Dubrovnik_09.JPG HE_Dubrovnik_10.JPG

Tags:     hidroelektrana      dubrovnik      akumulacija      gorice      bileća      trebišnjica      elektrana      he dubrovnik
Vezane vijesti
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?