Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Ideja za proizvodnju vodika - samo pogonjen ure?aj za proizvodnju vodika E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 22 Prosinac 2011 14:30

Nedavno smo na e-mail dobili interesantnu ideju za proizvodnju vodika pomo?u samo pogonjenog ure?aja za proizvodnju vodika. Više o samoj ideji, te kratki filmi? koji objašnjava ideju možete vidjeti u nastavku vijesti.

Ideju za ovakav potencijalno revolucionaran ure?aj nam je poslao gosp. Miroslav Tasi?, a njegovu prezentaciju ideje prenosimo u cijelosti, kao i filmi?:

Zanima nas i vaše mišljenje o toj ideji, pa vas molimo da isto iznesete na forumu ili u komentarima.

„Tvrditi ono što ovim konceptom pokušavam dokazati za nekog tko je nekad davno i malo vremena proveo u školi i stekao kakvu takvu titulu izgleda krajnje neozbiljno. Dokazivati da sam došao na ideju koja može pomiriti naš sadašnji na?in života i ekologiju putem banalno jednostavne sprave  koja može: osigurati vodu tamo gdje je potrebna i dovoljno prakti?ki besplatne energije. Uz sve to, moja ideja može pokrpati ozonske rupe i zadržati more na prihvatljivoj razini.  To može samo vodik, (konkretno 1/3  vode na Zemlji pretvorena u vodik) koji je sposoban di?i se u slobodan svemir. Ako ga ispustimo tako da ga sun?ani vjetrovi ne mogu pomesti i vratiti nazad kao vodu, možda možemo kontrolirati ?ak i razinu mora??? Samo nam nedostaje jeftin na?in proizvodnje vodika, tj.  vodik- kojeg teorija održivosti energije drži daleko od komercijalne upotrebe.

Ako teorija održivosti energije drži vodu onda nam je budu?nost- u vodi – nadajmo se da ne?e pasti u vodu. Upravo voda i vodik nude prihvatljivo rješenje. U vodi mogu i djelovati dvije sile: sila teže i sila uzgona. To su dvije suprotstavljene i doslovno uvijek dostupne prirodne sile koje su i ekološki prihvatljive. Gotovo znamo sve o sili teži, ponešto znamo i o dinamici tijela, koje tone ili ga pokre?e uzgon. Znamo da su to, kao ve? re?eno, dvije suprotne, ali i prirodne sile. Uzgon može nastati promjenom agregatnog stanja vode. To  je u osnovi elektroliza vode, kada voda iz teku?eg prije?e u plinovito stanje koje stvori silu uzgona, koja u stupcu vode od 2000 m ima potencijal koji može vratiti i više od uložene energije koja je potrebna za samu elektrolizu.
To zna?i da je ovako zamišljen ure?aj samoodrživ, a po zakonu održivosti energije bi trebao bitineodrživ?????

Mogu?a brzina takva ure?aja je srednja brzina: kojom tijelo teže od vode tone-(sila teže pogonidolje) i brzine koju balon ispunjen plinovitima HHO -(uzgon potiskuje gore) uzgon podiže uz stupac vode.

Naglašavam, moji opiti upu?uju na brzinu od 0,7 m/s

1 kWh = 367200 kpm – (Stara jedinica kpm je iznimno prakti?nija od N ili  J.)

Ako za dobivanje 1 m3 vodika treba 4,8 kWh el. enr..x 367200 kpm a to = 1762560 kpm
Uz 1 m3 vodika dobivamo i 1/3 m3 kisika a oni zajedno istisnu više od 1300 dcm3 vode, a 
ta koli?ina plina istisne i više od  1300 kg-kpistisnute slane-morske vode.

1300 kp x 0,7 m/s = 910 kpm/s

910 kpm/s ?e u stupcu vode ili na putu od 2000 m x910 kpm/s 1820000 kpm.

182000 kpm : 367200 kpm  = 4,9 kWh To je pristranom autoru dovoljno da tvrdi da proizveden vodik u vodenom stupcu od 2000 m može biti jeftiniji na ve?em stupcu vode ?ak i besplatan ali sigurno ekološki prihvatljiv.

Vodik dobiven iz vode bi tada imalo smisla ispustiti  i poslati u slobodan svemir, a s kisikom bi barem teoretski mogli pokušati „pokrpati“  sada stanjen ozonski sloj.“

Tags:     vodik      proizvodnja      elektroliza
 
Komentari (7)
Odgovor
7Srijeda, 30 Travanj 2014 21:11
Miroslav
Odgovor autora na komentar od 9.04.14.
Vodiku kao energentu budu?nosti ima puno ograni?enja jedno od njih je njegova otpornost na redukciji volumena (uvijek je barem 1000 puta ve?i volumen u usporedbi sa svakim teku?im gorivom) zna?i da 1 m3 vodika pod tlakom od 200 bara ima zapreminu od 7 dcm3 kad mu se pridoda 1/3 pripadaju?eg kisika. Obadva plina prelaze u teku?inu rashla?ivanjem ispod -250 cel. Ukapljeni zna?i max reduciranog volumena ostaje 14 puta lakši od Vode. Silu uzgona HHO plinova je neupitna i konstanta po cijeloj dužini stupca vode; na po?etni mali volumen djeluje "ogromna" sila kako sa smanjenjem stupca vode smanjuje ali djeluje na ve?i volumen. Zna?i da je sila uzgona gotovo konstantna duž cijelog stupca vode. Uz to treba uzeti u obzir da je voda kao radni fluid uzgon ure?aja ?udo koje imao više od 50 poznatih-opisanih i znanstveno neobjašnjivih anomalija. Tvrditi da za elektrolizu vode pod tlakom treba znatno više elektri?ne energije je pretpostavka onih koji o vodiku trebaju puno nau?iti. Vodik se iz vode može dobivati i mehani?ki kavitacijom (idi pa vidi- http://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/2607-kavitacija-vodika ). Ono što je ve?ina ljudi zna o vodiku je razlog da ga tek sto godina proglašavaju energentom budu?nosti, sude?i po komentarima to ostaje i u idu?ih sto.
odgovor
6Srijeda, 09 Travanj 2014 18:38
qwerty
Ne može to raditi, zato što je ogroman pritisak na 2000m i ne?e biti zapremina vodika 1 m3 na toj dubini, nego svega par cm3, a to nije dovoljno da pokrije gubitke nastale usljed kompresije vode i smanjene proizvodnje vodika na toj dubini u odnosu na površinu vode.
Odgovor na hmh zeropax komentar
5Srijeda, 05 Rujan 2012 08:00
Miroslav
Istina: Pritisak stvara opter?enje ali u pritisaku se "akumulra" iskoristiva energije ekspanzije. Stvarno postoji bahato nazvan prvi zakon termodinamike. Valjanost presude po tom zakonu na kraju ide potvrdi provjereno poštenog vrhovnog suda prirode.
hmh...
4Petak, 31 Kolovoz 2012 10:46
Zeropax
Pri ve?em pritisku (ve?oj dubini) potrebno je više el.enrgije za elektrolizu vode. Nemogu?e je stvoriti energiju iz ni?ega :)
Molim ispravku teksta
3Srijeda, 27 Lipanj 2012 06:06
ispravka
"Znamo da su to, kao ve? re?eno, dvije suprotne, ali i prirodne sile. Uzgon može nastati promjenom agregatnog stanja vode. To je u osnovi elektroliza vode, kada voda iz teku?eg prije?e u plinovito stanje koje stvori silu uzgona, koja u stupcu vode od 2000 m ima potencijal koji može vratiti i više od uložene energije koja je potrebna za samu elektrolizu." Mozda su ove dvije recenice samo nespretno srocene, ali ono sto ja iscitavam iz njih je da se tvrdi da je promjena agregatnog stanja vode zapravo elektroliza vode (!?). Molim autora da opovrgne ovu besmislicu i malo preuredi redoslijed rijeci. Dakle, voda ostaje i dalje vodom ako promijeni agregatno stanje. Elektrolizom voda prestaje biti vodom.
Odgovor autora ideje uzgon ure?aja
2Subota, 10 OĹľujak 2012 19:55
Miroslav Tasic
Mladi?u-(student) Drago mi je da imate mišljenje za po?etak to je puno. Vodik je tek sto godina energent budu?nosti, po onom što se kroz redovno školovanje sazna o vodiku, mu osigurava i idu?ih sto.
Uze?u si za pravo da vam objasnim koncep uzgonskog ure?aja.
-Koncep eksplatira hidrostatski tlak stupca vode. (I ukapljeni-pothla?eni vodik je 40 puta lakši od vode zna?i takav ima uzgon. Prora?uni potvr?uju da ideja ima smisla ako je stupac 2000 m.) Kada se u takvom stupcu mora dogodi promjena agregatnom stanju 1 m3 vodika tla?i 200 bra a to je 1 m3 vodika + 0,5 kisika ima zapreminu od 7 dcm3 tih 7 litara do površine ekspandira na 1,5 m3.
(Elektroliza pod tlakom je optere?ena izotermnom kopresijom
koju konpezira iskoristiva adijabatska ekspanzija. zna?i tu je 0-0) Samoodrživost ure?aja daje sila uzgona ili kineti?ka energija, akumlirana u položaju vodika koji na putu od 2000 m. Gubitci se mogu-moraju podmiriti iskorištavanjem stalnih i mo?nih morskih struja koje bi u protivnom ozbiljno ometale rad uzgon ure?aja. Izjedna?en rezultat ali tu je interesantan eko vodik, koji nije optere?en odnosom uloženo dobiveno-komercijalno prihvatljiv vodik energent budu?nosti.
Evo još malo: Transport i skladištenje vodika je veliki problem. Vodik je energent koji ima nazovimo to malu gusto?u energija-3,5 litara benzina je u vodiku pohranjuje u kompozitnom tanku koji ima 70 kg. Transport bespilotnim cepelinom sa daleke pu?ine na velikim visinama, to je i poznata tehnologija i sigurno prihvatljivija od svih ostalih . Što se ti?e cjevovoda to je gotovo besmisleno. Ure?aj nadan naftnoj platformi koje ve? sidre iznad dostatnih dubina a to zna?i daleko od obale.
Vjetro turbine i solarni panel su ovisni od vremena a ovaj koncept
je u osnovi novi obnovljivi itvor energije. Šteta što je to golem -skup amateru nedostižan ure?aj.
Problem
1ÄŚetvrtak, 09 VeljaÄŤa 2012 22:37
Jug Grizelj - student mašinstva - energetika, procesna tehnika, okolinsko inžinjerstvo Sarajevo
Ovo bi moglo funkcionirati u koliko bi se napravila plutaju?a platforma koju bi el. energijom snadbijevala plutaju?a vjetro elektrana. Platforma za ovu ajmo nazvat elektrolizu bi se morala spojiti sa kopnom plinovodom. Nema svrhe ova ideja u koliko bi za njenu realizaciju morao koristiti brod koji troši stotine tisu?a tona mineralnog goriva, cepelin koji se u povjesti pokazao kao uzro?nik velikih havarija i vrlo nestabilna letjelica pri lošem vremenu. Na kraju cijena te platforme koja bi se morala napraviti bi rezultirala da se sve ovo postavi na obalu, uzima morska voda iz pli?aka i pritisak incijalizira vij?anim kompresorom koji je veliki potoša? el. energije ali ima dobar stepen efikasnost, ali u paru sa vjetro elektranom od nekoliko MW bi se super slagao. Ipak morska obala je velikim djelom godine snadbjevena dovoljnom koli?inom vjetro energije. To je neko moje mišljenje.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?