Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Kako radi solarna toplinska klima? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 27 SijeÄŤanj 2015 23:15

Hibridna solarna klima, poznata i kao solarna toplinska klima je revolucionarni sustav koji koristi toplinsku energiju iz Sunca kao ispomo? efikasnom kompresoru ?ime se uvelike smanjuje trošenje energije. Kao i kod tradicionalnih centralnih klima ure?aja postoji kompresor i ispariva?, odnosno vanjska i unutrašnja jedinica, ali uz to postoji i solarni toplinski kolektor koji je postavljen na krovu ku?e.

Prema proizvo?a?u sustava solarna toplinska klima uzima visoko efikasni 16 SEER kompresor koji je adaptiran na na?in da cirkulira rashladni medij do solarnog kolektora. Solarni kolektor, koji je napravljen od staklenih cijevi, zagrijava rashladni medij na visoku temperaturu ?ime se olakšava posao kompresora, te se smanjuje korištenje energije.


Slika 1: Prikaz ?itavog sustava na ku?i

Konvencionalni sustav za rashla?ivanje koristi kompresor (koji troši elektri?nu energiju) da stla?i rashladni medij, te ga ugrije na temperaturu od otprilike 170 stupnjeva celzijusa. Onda isti putuje kroz kondenzator gdje se pretvara iz plina u zasi?eni plin (djelomi?na teku?ina). Ovo se uglavnom doga?a na kraju kondenzatora. Nakon toga zasi?eni plin prolazi kroz ure?aj za ekspanziju koji omogu?uje rashladnom mediju da ponovno postane plin. Jednom kada se proces dogodi medij može apsorbirati toplinu iz zraka koji prolazi kroz unutrašnjost klime. Nakon toga se rashladni medij vra?a u kompresor gdje zapo?inje cijeli ciklus iznova.

Solarna toplinska klima koristi istu osnovnu opremu kao i konvencionalni sustav, s time da se izme?u kompresora i kondenzatora postavlja specijalizirani solarni kolektor. Primarna zada?a kompresora je zagrijati i staviti pod tlak rashladni medij. Što je on topliji to je sustav efikasniji. Solarna toplinska kima koristi visoko efiaksni vakuumski kolektor koji koristi energiju Sunca za zagrijavanje rashladnog medija na otprilike 280 stupnjeva celzijusa više nego što ga se zagrijava sa elektri?nom energijom. Time se postiže ve?a efikasnost rashladnog medija bez dodatnih pokretnih dijelova ili motora. Zahtjevi za energijom kompresora se time smanjuju zbog pove?ane brzine pretvorbe plina u teku?inu. Plin se kondenzira u zasi?eni plin u prvoj tre?ini kondenzatora, te stoga rashladni medij dolazi u stanje ekspanzije skoro kao teku?ina. Rashladni medij je stoga efikasniji u apsorpciji toplini ?ime omogu?uje isporuku hladnijeg i sušeg zraka u prostor koji rashla?uje.

Izvor: https://solarthermalmagazine.com

Tags:     hibridna      solanra klima      toplinska energija      sunce      kompresor      centralan klima      solarni kolektor
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?