Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 10 Studeni 2014 16:37

Austrijska tvrtka Solabolic je razvila na?in da napravi ve?e paraboli?ne žlijebove za CSP solarne elektrane. Tehnologija posu?uje principe koji se koriste za izgradnju vise?ih mostova kojima se štite reflektori od jakih vjetrova.

Jedan od glavnih problema CSP elektrana (koncentrirana solarna energija) je nivelirani trošak energije (LCOE) koji je trenuta?no još uvijek preveliki (0,15 do 0,20 €/kWh) u odnosu na neke druge tehbologije. Za to je potrebno rafinirati tehnologiju.

Troškovi bi se mogli smanjiti pove?anjem temperatura rada. Više temperature omogu?uju turbinama da rade pri maksimalnoj efkasnosti. Kako bi se postigle to?ne temperature, miksevi soli se moraju koristiti kao medij za prijenos topline pošto toplinska ulja ne podnose visoke temperature. Jedan od na?ina postizanja ve?ih temperatura su ve?i paraboli?ni žlijebovi ili podru?ja reflektora. Developeri u Solabolic su zajedno sa kolegama Tehnološkog sveu?ilišta u Be?u razvili novi koncept izgradnje paraboli?nih žlijebova sa ve?im dimenzijama. Novi dizajn omogu?uje izgradnju ve?ih sustava sa istim materijalima ?ime se smanjuju troškovi proizvodnje i energetski troškovi.

Solabolicov dizajn osnovu ima u tehnologiji koja je starija od 100 godina a koja je razvijena za principe vise?ih mostova. Poanta je da se umjesto skupih i teških staklenih elemenata za reflektiranje sunca koriste fleksibilni elementi napravljeni od listova aluminija. Time se postiže potrebna stabilnost, ?ak i za velike kolektore korištenjem napetih kablova. Dizajn Austrijske tvrtke optimizira distribuciju sile te ujedno smanjuje potrošnju materijala i troškove proizvodnje.

Patent za tehnologiju je tvrtka dobila prošli tjedan, a sada sura?uje sa Egipatskim ministarstvom višeg obrazovanja na razvoju specifi?nih projekata. Egipatski partneri se koncentriraju na razvoju pilot sustava i optimiziranju nove tehnologije sa Solabolicom pri ?emu ?e njima ostati prava na patente.

Kooperacija ?e se tokom idu?ih par godina razvijati u tri faze, pa ?e tako u prvoj partneri specificirati i definirati tehni?ke parametre. Nakon toga ?e se instalirati pilot sustav na odgovaraju?oj lokaciji, a u tre?oj fazi ?e se napraviti testiranje cijele elektrane.

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     austrija      solabolic      vise?i mostovi      csp elektrane      paraboli?ni žlijebovi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?