Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 07 SijeÄŤanj 2014 23:31

Istraživa?i razvijaju novu vrstu geotermalne elektrane koja bi spremala neželjeni uglji?ni-dioksid ispod zemlje, te ga koristila kao sredstvo kojim bi se dvostruko pove?ala efikasnost proizvodnje elektri?ne energije u odnosu na postoje?e na?ine proizvodnje elektri?ne energije iz geotermalne energije.

Tehnologija za implementiranje ovoga dizajna ve? postoji u drugim industrijama, tako da su istraživa?i optimisti?ni i smatraju da bi njihov pristup mogao proširiti korištenje geotermalne energije u Sjedinjenim Ameri?kim Državama na puno ve?u razinu u odnosu na danas. Prvi prikaz proširenog dizajna te tehnologije zajedno sa kompjuterski animiranim filmom je predstavljen sredinom prosinca na sastanku Ameri?kog geofizi?kog udruženja.

Novi dizajn elektrane predstavlja kombinaciju izme?u tipi?ne geotermalne elektrane i LHC-a (Large Hadron Colider). Dizajn se sastoji od serije koncentri?nih prstenova na horizontalnim bunarima duboko ispod zemlje. Unutar tih prstenova, CO2, dušik i vjetar cirkuliraju odvojeno te vuku toplinu koja se nalazi duboko ispod zemlje na površinu gdje se onda ta toplina može iskoristiti za proizvodnju elektri?ne energije. Tipi?na geotermalna elektrana koristi toplu vodu koja se nalazi duboko ispod zemlje, te onda iskorištava toplinu vode za proizvodnju elektri?ne energije, nakon ?ega se ohla?ena voda vra?a nazad u zemlju. Kod ovog novog dizajna se dio vode mijenja sa CO2 ili nekom drugom kombinacijom teku?ina, te se time pove?ava efikasnost.

Naime CO2 efikasnije od vode izvla?i i prenosi toplinu. Prema prvim istraživanjima koje su razvili Martin Saar i drugi sa Sveu?ilišta Minnesota, ovakav sustav je dvostruko efikasniji od konvencionalnih geotermalnih sustava. S ovakvim sustavom bi se uvelike mogao pove?ati broj potencijalnih lokacija za korištenjem geotermalne energije. Trenuta?no na ovom projektu rade Sveu?ilište Ohio i Minnesota, te Lawrence Livermore National Laboratory.

Oni procjenjuju da bi geotermalne elektrane ovoga tipa mogle spremiti i do nekoliko stotina GWh elektri?ne energije kroz period od više dana pa i mjeseci, te bi se ta energija mogla koristiti prema potrebi. Pod zemljom bi se mogao spremiti CO2 pod tlakom zajedno sa dušikom, a ti plinovi bi ispuštali toplinu na površini kada to zatraži operator mreže. Takav sustav bi prakti?ki funkcionirao kao baterijski sustav.

Prema kompjuterskoj simulaciji, sustav širok 10 milja koji se sastoji od koncentri?nih prstenova koji bi se nalazili tri milje ispod razine zemlje bi mogao proizvoditi do pola gigavata elektri?ne energije, što je i 10 puta više nego što proizvodi prosje?na geotermalna elektrana u SAD-u. Osim toga ovakva elektrana bi mogla spremiti i do 15 milijuna tona CO2 godišnje, koliko proizvedu tri prosje?ne termoelektrane na ugljen.

Trenutno je jedna od negativnih strana ovog koncepta ta da bi ovakva geotermalna elektrana morala biti spojena na veliki izvor CO2, kao što je termoelektrana i to kroz nekakav sustav cijevi. Ipak, postoji mogu?nost izgradnje ovakve elektrane bez upotrebe CO2, tj. samo uz upotebu dušika. Trenuta?no se radi na detaljnijem kompjuterskom modelu, te ekonomskoj analizi za specifi?ne lokacije u SAD-u. Demonstracijski projekt kojeg razvija tvrtka Heat Mining CO., koja je nastala iz Sveu?ilišta Minnesota bi trebao u?i u pogon 2016. godine.

 

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     co2      geotermalne elektrane      uglji?ni-dioksid      proizvodnja elektri?ne energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?