Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 17 Listopad 2012 21:18

Oceanflow Energy

Oceanflow ima tehnologiju na plimu i oseku Evopod koja je polu-potpoljeno plutaju?e tijelo koje je pri?vrš?eno za morsko dno preko sustava užeta. Vodonepropusna kabina je pod morem i u njoj se nalaze generator i sva potrebna elektronika, a potporanj joj je dio ure?aja na površini. Graeme Mackie, izvršni direktor Oceanflowa je objasnio da turbina ima horizontalnu osovinu sli?nu onima kod vjetroagregata, samo ima manji promjer lopatica za istu snagu zbog puno ve?e gusto?e vode u odnosu na zrak.

Oceanflow Energy je ve? izgradio i testirao mono-turbinu Evopod sa promjerom od 1,5 metra na lokaciji u Strangord Narrowsu, a preko prošlog programa WATERS su napravili i 4,5 metarsku jedinicu koja bi krajem godine trebala biti spojena na mrežu u Sanda Soundu. Varijanta sa dvije turbine je testirana na modelu na Sveu?ilištu Newcastle, a pomo?u ovog novog programa WATERS ?e se u more staviti verzija sa dvostrukim 4,5 metarskim turbinama.

Oceanflow razvija tehnologiju po fazama kako bi se izbjegle skupe pogreške i kako se ne bi potrošilo previše novaca. Tvrtkina strategija je razviti iskustvo upravljanja sa svojim 35 kW mono i 70 kW dvostrukim turbinama, prije nego što pre?u na 2 MW dvostruku turbinu za koju bi testiranje trebalo po?eti 2015.

Scotrenewables Tidal Power

Scotrenewables je razvio inovativni plutaju?i konverter energije plime i oseke koji se zoe Scotrenewables Tidal Turbine (SRTT). SRTT je plutaju?a turbina na plimu i oseku koja ima dva kontra-rotiraju?a rotora koja iskorištavaju kineti?ku energiju toka plime i oseke, koja se onda konvertira u elektri?nu energiju. Glavna struktura ure?aja je cilindri?na cijev za koju su pri?vrš?ena horizontalna osovina rotora preko noga na uvla?enje. Te noge na uvla?enje omogu?uju SRTT-u da radi u dvije razli?ite konfiguracije – operacijskom modu sa spuštenim rotorima za proizvodnju energije i transportnom modu sa uvu?enim rotorima kako bi se smanjio gaz, te bi se tako ure?aj lakše mogao odvu?i u luku na održavanje i u slu?aju vrlo lošeg vremena da se smanji optere?enje na cijelom ure?aju.

Koncept koristi sidrište u obliku parabole sa jednom mehani?kom i jednom elektri?nom to?kom za spajanje. Jednom kada se turbina spoji na sustav slobodna je pasivno se orijentirati u smjer plime. Ovaj na?in sidrenja omogu?uje turbini da reagira na promjene u uvjetima valova i strujanja, a usto ovakav sustav omogu?uje rotoru da se nalazi na dijelu stupa vode sa najviše energije tik uz površinu mora.

Koncept je do sada obavio testni rad u laboratoriju i na otvorenom oceanu, a zadnje se radilo sa prototipom u „prirodnoj veli?ini“ snage 250 kW u Europske centru za energiju mora (EMEC) u Orkneyu. Rezultati dosadašnjih testiranja su bili vrlo povoljni, te se sada kre?e u demonstracijski projekt sa turbinama snage do 2 MW, koji bi s vremenom mogao biti proširen na 10 MW, a onda i na 30 MW.

SR2000 turbina snage 2 MW ?e biti financirana od strane WATERS projekta, i to ?e biti završni stadij razvoja prije nego što tehnologija postane komercijalna. Scottrenewables o?ekuje da ?e ova tehnologija biti puno jeftinija od konkurentnih zbog nižih troškova održavanja i postavljanja kao i nižih kapitalnih troškova.

Budu?nost

Perspektiva sektora morskih tehnologija u Velikoj Britaniji je vrlo svjetla. Velika Britanija je svjetski predvodnik u razvoju morskih tehnologija te ?e biti mjesto gdje ?e se testirati komercijalni multi megavatni projekti. Energija plime i oseke ima potencijal da u Velikoj Britaniji pokrije 5-6% potreba za elektri?nom energije. Veliki potencijal imaju i Francuska, Kanada, Koreja, Japan, ?ile, Argentina, SAD i Novi Zeland. Glavna prednost energije iz plime i oseke je ta da za razliku od drugih obnovljivih izvora imaju predvidivu proizvodnju elektri?ne energije.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     plima i oseka      škotska      nove tehnologije


Index ÄŤlanka
Pregled novog vala razvoja morskih obnovljivih izvora energije u Škotskoj
#2
Sve stranice
 
Komentari (1)
Morske tehnologije
1Ponedjeljak, 29 Listopad 2012 06:30
Miroslav
?lanak po?inje Škocka vlada je. Nešto sli?no je kod nas nezamislivo to bi moglo sa?uvati ostatke ostataka HR brodogradnju. Evropa nije planirala pred pristupnim ugovorom, imaju oni svoja brodogradilišta.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?