Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energetski zaokret Hrvatske E-mail
Autor   
Ponedjeljak, 17 Prosinac 2012 23:45

Udruga za razvoj Hrvatske poti?e razvoj novi energetskih rješenja i razvoj gospodarstva, te u ovom ?lanku izlažu svoje vi?enje godišnjice nove vlade sa posebnim osvrtom na energetski sektor i prilike koje u istome uporno propuštamo, oslanjaju?i se na zastarjele tehnologije i na?ine razmišljanja.

Godišnjica Vlade povod je za analizu u?injenog i za nužne korekcije tamo gdje se ne postižu planirani ciljevi. U na?elu podržavam ovu Vladu jer je, kako konstatira Davor Butkovi?  (Jutarnji list 8.12.2012.) 'Hrvatska u posljednih godinu dana postala poštenije, slobodnije, ure?enije i modernije društvo'.

U istom listu nalazimo i razgovor Ratka Boškovi?a s Ivicom Jaki?em, konzultantom i trgovcem  iz Graza, predsjednikom  Švicarsko-hrvatske gospodarske udruge (SCBA), koji pod naslovom 'Gradnja novih elektrana u okružju za naše je energeti?are epohalna prilika', nastupa kao strateški energeti?ar Hrvatske.

Ostavljaju?i za?as navodne 'epohalne prilike za naše energeti?are', želim istaknuti dva osnovna razloga neuspjeha Vlade na gospodarskom planu.

Prvi razlog je nastavak HDZ-ove politike razdvajanja Hrvatske na podobne i nepodobne, što je svojevrstan atak na duh ove zemlje, neophodan za njen razvoj. ?im je jedna stranka Koalicije objavila da ima unutar svoje stranke dovoljno znanja i po?ela davati klju?ne položaje svojim ?lanovima,  oduzeta je mogu?nost mnogobrojnim  pojedincima i institucijama, koji ne spadaju u tu strana?ku skupinu, da se uklju?e u proces izlaska iz krize.  Kola su krenula nizbrdo, 'autoritet vlasti'  dobile su i  osobe koje nemaju 'autoritet znanja', koje ne poznaju sustav koji trebaju voditi. Prve izjave kako ?e otpuštati ljude stvorile su pasivan otpor zaposlenih, a konkretne akcije nailazile su na ismijavanje i neposluh podre?enih.

Drugi, jednako važan razlog neuspjeha, je energetska politika Hrvatske i najava velikih investicija koje ?e pokrenuti gospodarstvo. Stekao se dojam kako je energetika sama sebi svrha, a veli?ina investicija jedini na?in pove?anja zaposlenosti.

Stru?njak na podru?ju gra?evine postao je 'Prvi  Energeti?ar Hrvatske' koji promatra energetiku jedino s tog aspekta, pa je potrošio veliku 'energiju položaja' na projekt termoizolacije zgrada, zanemaruju?i energetski i ekološki aspekt (na primjer zamjene lož ulja u postoje?im kotlovnicama biomasom ili plinom).

Nije reagirao na projekt 'Biotoplifikacija Hrvatske', koji se bavi  korištenjem biomase u energetici, tako da se i dalje pove?ava izvoz ogrjevnog drva, a naša metalna i elektroindustrija, koje iz drva mogu u?inkovito proizvesti struju i toplinu, nemaju posla niti mogu?nost razvoja na vlastitoj sirovinskoj osnovi.

Vratimo se razgovoru s  g. Jaki?em, koji  zagovara  gradnju velikih elektrana, navode?i primjere koji su možda bili realni prije pola stolje?a, kada smo imali jaku elektroindustriju i veliki vodni potencijal, a 'okruženje'  i Hrvatska bili su u jednoj državi. U toj državi provodio se politi?ki projekt 'industrijalizacije i elektrifikacije', na temelju ?ega se razvila tadašnja industrija. Današnji uvjeti su posve druga?iji, živimo u demokratskom društvu u kojemu je gotovo sve prepušteno tržištu, bez jasne državne strategije razvoja zemlje, u kojoj preživljavaju ostaci ondašnjih firmi, danas u privatnom vlasništvu, koji su sa?uvali ostatke tehnologije.

U takovoj atmosferi imamo priliku koju nam pruža 'Nova energetika', pod kojim naslovom podrazumijevamo: maksimalno korištenje obnovljivih izvora energije (OIE), posebno biomase i solara, pove?anje energetske u?inkovitosti i s tim povezane zaštite okoliša.

Na tu temu Udruga za razvoj Hrvatske (URH) organizirala je savjetovanje u Vodicama 22.-23.11.2012. s ciljem da dade doprinos izlasku iz krize. Dvije su osnovne poruke s tog Savjetovanja:

  1. Korištenjem vlastitih obnovljivih izvora energije mogu?e je u velikoj mjeri smanjiti uvoz elektri?ne energije. Primjerice, korištenjem potencijala biomase mogu?e je izgraditi kapacitete od oko 200 MW elektri?ne i 800 MW toplinske snage, a gradnja 100.000 solarnih elektrana snage 10 kW daje snagu od 1.000 MW, što je dva puta više od predvi?ene snage Plomina 3.
    Nova energetika zagovara masovnu gradnju malih distribuiranih izvora, koje može graditi naša industrija uz relativno veliku zaposlenost i razvoj vlastite tehnologije. Takova postrojenja su u?inkovitija od velikih termo i nuklearnih elektrana, koje u okoliš 'bacaju' oko 50% energije goriva.
  2. Za razvoj industrije nužno je imati 'Hrvatsku lisnicu', to jest, vlastita sredstva, jer inozemni Fondovi i op?enito strane investicije, nemaju razloga razvijati našu tehnologiju, ve? što prije vratiti uloženi novac sa što ve?im profitom.

 

Kao i svaka novina, 'Nova energetika' ?e nailaziti najprije na ignoriranje, a zatim na otpore konzervativnih i novope?enih energeti?ara, ali ako 'do?e do ušiju' vode?ih politi?ara kojima je cilj prevladavanje krize i razvoj zemlje, Hrvatska ?e iskoristiti svoju šansu u ovom teškom trenutku.

dr.sc. Nikola ?upin, dipl.ing.el.
Udruga za razvoj Hrvatske

Tags:     razvoj      energetika      EU fondovi      obnovljivi      energetski zaokret
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?