Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 27 Studeni 2012 11:41

Na Savjetovanju Nova Energetika u Vodicama se raspravljalo o mogu?nostima gospodarskog razvoja i zapošljavanja ulaganjem u energetsku djelatnost, o utjecaju politike na energetiku i o cijeni energije. Mali distribuirani objekti na bazi obnovljivih izvora energije (OIE) i napredne mreže grade se u našem gradu, poslovnoj zoni i na susjednom krovu, a doma?a industrija i obrti mogu sudjelovati u njihovoj izgradnji i održavanju. Pitanja na koja se odgovoralo su: Kako ?e izgledati i funkcionirati sustav u kojemu ?e energiju proizvoditi tisu?e malih solarnih i drugih elektrana? Kako ?e te autonomne elektrane funkcionirati u slu?aju raspada velikog sustava? Kako ?e funkcionirati mreža elektro-automobila? Da li ?emo iskoristiti šansu za razvoj industrije i pove?anje zaposlenosti na temelju obnovljivih izvora kojima Hrvatska raspolaže?

Savjetovanje je bilo podijeljeno na pet tema:

1. Nova energetika - izazov današnjice: U ovoj temi izlaganja su se fokusirala na tehnologije iskorištavanja lokalnih izvora energije, posebno energije vjetra (prof.dr.sc. Ranko Goi?), Sunca (doc.dr.sc. Ljubomir Majdandži?) i biomase (dr.sc. Nikola ?upin). Tako?er je interesantna i prezentacija prof.dr.sc. Miljenka Šuni?a iz Hrvatske Stru?ne Udruge za Plin koji je prezentirao potencijal plina kao prijelaznog energenta u tranziciji države prema novoj energetici, a koji je i lokalno dostupan.

2. Komunalna energetika - integracija energetske djelatnosti u gradovima: Gradovi i op?ine su danas ti koji su najve?i potroša?i elektri?ne energije, a odgovorni su i za kvalitetu života na svom podru?ju. Slovenija je na tu temu ve? održala niz savjetovanja, a prezentaciju zaklju?aka sa istih je prenio prof. Vorši? sa Sveu?ilišta u Mariboru. Prezentirani su i uspjesi grada Guessinga i pripadne op?ine u Austriji koja 'izvozi' energiju. Tako?er je prezentirana energetska slika Grada Zagreba i 'Ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj', koji je vlasnik toplinske mreže i plinare, a na njegovu teritoriju nalaze se elektrane TE-TO i EL-TO.

3. Javna rasvjeta - iskustva Grada Zagreba u održavanju JR: Rasvjeta, a posebno ona javnog karaktera, bila je prvo podru?je na kojemu su se primijenili principi energetske u?inkovitosti. Grad Zagreb ima javnu rasvjetu koja 'energetski teži' oko 20 MW. Kako je riješeno pitanje održavanja takvog sustava i kako se postiže energetska u?inkovitost, objasnio je g. Mijo Maroševi?.

4. Odvodnja - suvremeni na?in rješavanja odvodnje u primorskim mjestima: Odvodnja bez neugodnih mirisa uvjet je urbanog života i kvalitetnog turizma. Suvremena rješenja odvodnje koriste fekalije u proizvodji minerala, gnojiva i goriva. U primjeni su ekološki WC-i bez vode. Uz prezentaciju rješenja odvodnje u gradovima Vodice i Drniš, posebnu pažnju privukla je prezentacija održivog upravljanja otpadnim vodama koju je izložio Mak ?ukan.

5. Elektro vozila - razvoj i primjena e-vozila od bicikla do automobila: Nova energetika zagovara upotrebu elektri?nih vozila, jer ne zaga?uju okoliš, a mogu služiti kao spremišta elektri?ne energije koja se pune i prazne u skladu s potrebama sustava. Mr.sc. Mladen Žunec prezentirao je elektro vozila, te smjer njihovog razvoja, a posebnu pozornost privukla je prezentacija novog HEP-ovog razvojnog projekta eMobilnost i njihovog novog zašti?enog brenda ELEN:, pod kojim ?e se razviti prvi hrvatski lanac punionica za elektri?na vozila. Tako?er, pozornost je privukla i prezentacija prof.dr.sc. Frane Brabira o usporedbi vozila na elektri?ni pogon s baterijama i onih koja koriste vodikove gorivne ?lanke.

Sve prezentacije popisane su i dostupne putem linkova u sljede?oj tablici:

1. NOVA ENERGETIKA - izazov današnjice:
dr.sc. Nikola ?upin - Nova energetika: uvodno izlaganje; Biomasa; Financiranje; Kako zaposliti Hrvatsku
Uvod u savjetovanje
doc.dr.sc. Ljubomir Majdandži? - Solarna energije: solarni toplinski kolektori i fotonaponski sustavi u Republici Hrvatskoj
prof.dr.sc. Ranko Goi? - Napredne - pametne mreže (Smart Grid): aspekt centralizirane/decentralizirane proizvodnje
prof.dr.sc. Ranko Goi? - Trebaju li Dalmaciji/Hrvatskoj obnovljivi izvori energije?
prof.dr.sc. Miljenko Šuni? - Doma?i plin, mali distribuirani ure?aji, paralelno korištenje plina i obnovljivih energetskih izvora - bez subvencije obnovljive energije - bioplin - green gas
Šime Radi? i Marko Lovri? - Karakteristi?ne veli?ine EES Hrvatske
2. KOMUNALNA ENERGETIKA - integracija energetske djelatnosti u gradovima
dr.sc. Nikola ?upin - Komunalna energetika
prof. Jože Vorši? - Predstavljanje savjetovanja Komunalna energetika
3. JAVNA RASVJETA - iskustva Grada Zagreba u održavanju JR
Retrospektiva savjetovanja Javna rasvjeta
Mijo Maroševi? - Javna rasvjeta Grad Zagreb
Adnana Juki? - Rezultati korištenja aplikacije GOSJAR u Sustavu JR Grada Zagreba
Tvrtko ?avar - Nove rasvjetne tehnologije i energetska u?inkovitost
4. ODVODNJA - suvremeni na?in rješavanja odvodnje u primorskim mjestima
Marko Lugovi? - Sustav odvodnje aglomeracije Vodice-Srima-Tribunj-Prvi?
Petar Bila? - IPA projekt Drniš
mr.sc. Mak ?ukan - Održivo upravljanje otpadnim vodama: primjeri i rješenja iz prakse
5. ELEKTRO VOZILA - razvoj i primjena e-vozila od bicikla do automobila
mr.sc. Mladen Žunec - Elektromobilnost
Ivica Skori? - Razvojni projekt HEP grupe eMobilnost - ELEN: izvor elektri?ne energije
Nikica Mikulandra - Infrastruktura za punjenje elektri?nih vozila
prof.dr.sc. Frano Barbir - Usporedba elektri?nih automobila: baterije vs. gorivni ?lanci
prof. Jože Vorši? - Elektromobilnost
Tags:     udruga za razvoj hrvatske      savjetovanje      nova energetika      vodice      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?