Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Savjetovanje: Nova Energetika E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 15 Listopad 2012 22:00

Udruga za razvoj Hrvatske (URH) i Grad Vodice organiziraju Savjetovanje Nova Energetika koji ?e se održati u Vodicama, 22. i 23. studenog 2012. u Hotelu Olympia.

Udruga za razvoj Hrvatske poziva na svoje 8. Savjetovanje o energetici koja se zbog razvoja tehnologije i društvenih odnosa nalazi na prekretnici.

PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE

Drugi poziv na Savjetovanje

Umjesto velikih energetskih sustava koji se razvijaju centralizirano, a djeluju odvojeno (plin, nafta, elektri?na energija), nova rješenja predstavljaju manji integrirani sustavi koji iz primarne energije proizvode sve vrste energije potrebne ?ovjeku.

Nova, razvojna energetika nije sama sebi svrha, ve? je u funkciji gospodarskih, ekoloških i društvenih ciljeva. Osnova Nove energetike su manja (distribuirana) proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije (OIE) i napredne ('pametne') mreže i brojila koja integriraju sve oblike energije u cilju pove?anja u?inkovitosti.

Kako ?e izgledati i funkcionirati sustav u kojemu ?e energiju proizvoditi tisu?e malih solarnih i drugih elektrana? Kako ?e te autonomne elektrane funcionirati u slu?aju raspada velikog sustava? Kako ?e funkcionirati mreža elektro-automobila? Da li ?emo iskoristiti šansu za razvoj industrije i pove?anje zaposlenosti na temelju obnovljivih izvora kojima Hrvatska raspolaže? To su pitanja koja ?e se raspravljati na Savjetovanju u Vodicama, gradu u naglom razvoju, u kojemu vlada tradicija zajedništva i želje za napretkom.

Kotizacija iznosi 960,00 kuna bez PDV-a, uplata se može izvršiti na ra?un URH-a kod HPB Zagreb: 2390001-1100326032. Kotizacija uklju?uje medij s prezentacijama, zakusku i napitke u pauzama.

Prijaviti se može putem web obrasca ili slanjem podataka na adresu: „Udruga za razvoj Hrvatske“, 10.000 Zagreb, Borongajska cesta 81c, na faks (01) 2339 340 ili (01) 631 4502 ili na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript .

Kontakt osoba je Iva Paukovi?, tel: 01/2446-538.

Na?in rada: Panel diskusija na zadanu temu s uvodnim referatom Voditelja i doprinosima poznatih Panelista. Nakon toga slijede pitanja i komentari sudionika.

U okviru savjetovanja organizira se i izložba na koju se zainteresirani mogu tako?er prijaviti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript .

Program savjetovanja:

1. DAN - ?etvrtak 22. studenog 2012.
9:00 - 9:30 Prijava sudionika
9:30 - 9:45 Uvod u savjetovanje
9:45 - 11:00 1. NOVA ENERGETIKA - izazov današnjice
11:00 - 11:15 Pauza
11:15 - 13:00 NOVA ENERGETIKA - drugi dio
13:00 - 14:00 Zakuska
14:00 - 16:30 2. KOMUNALNA ENERGETIKA - integracija energetske djelatnosti u gradovima
16:30 - 17:00 DISKUSIJA I ZAKLJU?CI
2. DAN - Petak 23. studenog 2012.
9:00 - 10:30 3. JAVNA RASVJETA - iskustva Grada Zagreba u održavanju JR
10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 13:30 4. ODVODNJA - suvremeni na?in rješavanja odvodnje u primorskim mjestima
13:30 - 14:30 Zakuska
14:30 - 16:00 5. ELEKTRO VOZILA - razvoj i primjena e-vozila od bicikla do automobila
16:00 - 16:30 DISKUSIJA I ZAKLJU?CI

 

Kratak sadržaj:

1. Nova energetika - izazov današnjice: Postoje?a energetika osigurava struju s gotovo 100% sigurnoš?u, ali se troši nedovoljno u?inkovito, fosilna goriva intenzivno se eksploatiraju, a okoliš zaga?uje. Nova energetika temelji se na u?inku energetike na razvoj gospodarstva, uz maksimalno korištenje obnovljivih izvora energije, energetsku u?inkovitost i zaštitu okoliša, napredne mreže i razvoj toplinarstva (grijanje i hla?enje). Tehnologija omogu?ava formiranje energetski neovisnih podru?ja i razvoj komunalne energetike. Koliki su gospodarski potencijali Nove energetike?

2. Komunalna energetika - integracija energetske djelatnosti u gradovima: Komuna (grad, op?ina) odgovorna je za kvalitetu života na svom podru?ju. Slovenija na tu temu je ve? održala niz savjetovanja. Grad Guessing i pripadne op?ine u Austriji 'izvoze' energiju. Otok Krk je osnovao tvrtku 'Ponikve' koja brine o energetici otoka. Grad Zagreb ima 'Ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj', vlasnik je toplinske mreže i plinare, a na njegovu teritoriju nalaze se elektrane TE-TO i EL-TO. Kakva su njihova iskustva? Što misle o konceptu Nove energetike?

3. Javna rasvjeta - iskustva Grada Zagreba u održavanju JR: Rasvjeta, a posebno ona javnog karaktera, bila je prvo podru?je na kojemu su se primijenili principi energetske u?inkovitosti. Grad Zagreb ima javnu rasvjetu koja 'energetski teži' oko 20 MW. Kako je riješeno pitanje održavanja takvog sustava i kako se postiže energetska u?inkovitost?

4. Odvodnja - suvremeni na?in rješavanja odvodnje u primorskim mjestima: Odvodnja bez neugodnih mirisa uvjet je urbanog života i kvalitetnog turizma. Suvremena rješenja odvodnje koriste fekalije u proizvodji minerala, gnojiva i goriva. U primjeni su ekološki WC-i bez vode. U kojem pravcu se razvija sustav Odvodnje? Kako je koncipirana odvodnja u Vodicama?

5. Elektro vozila - razvoj i primjena e-vozila od bicikla do automobila: Nova energetika zagovara upotrebu elektri?nih vozila, jer ne zaga?uju okoliš, a služe kao spremišta elektri?ne energije koja se pune i prazne u skladu s potrebama. Što je potrebno u?initi za razvoj sustava koji ?e omogu?iti masovnu primjenu e-vozila? Odgovor ?emo na?i u promotivnim predavanjima i Izložbi.

Tags:     udruga za razvoj hrvatske      savjetovanje      nova energetika      vodice      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?