Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Kolumne

E-mail
Autor Mladen Ili?kovi?   
Petak, 18 VeljaÄŤa 2011 23:06

Znate li onaj vic kada se gastarbajter vrati sa skupim autom i njegov ga sumještanin pita:“Kako si to zaradio?“ I on mu odvrati:“Bio sam u Njema?koj i tamo je lova po podu, samo se trebaš sagnuti.“ Potaknut tom pri?om ode novi gastarbajter u pe?albu i slu?ajno po izlasku iz autobusa nai?e na izgubljeni euro na podu, krene da se sagne ali kaže:“Ajde tko ?e odmah prvi dan raditi?!“ Taj me vic podsje?a na obnovljive izvore energije u Hrvatskoj ili preciznije na šumsku biomasu.

Premda sam nedavno ?uo na okruglom stolu Hrvatskog novinarskog društva kako upotreba drva kao energenta zapošljava 15 puta više ljudi od ostalih energenata veliki privatni šumovlasnici ne bave se izvla?enjem otpadnog drva unato? velikoj potražnji i dobroj cijeni iz inozemstva, tvrde u njihovoj udruzi. Jedan šumovlasnik u Lici za svoju pilanu uvozi radnu snagu iz Bosne krivotvore?i im kvalifikacije deficitarnih zanimanja kako bi mogli u Hrvatskoj raditi. S druge stane državni monopolist dopušta da otpadno drvo skupe tvrtke koje ga izvoze u Ma?arsku i Sloveniju. Izvozimo 600 tisu?a tona drva koja je primarna energija a uvozimo kuhinje od sprešane piljevine presvu?enu plastikom. Uzalud iz Klastera za toplifikaciju traže da netko od mjerodavnih podrži projekt gradnje 40 tipskih toplana i elektrana na drvnu biomasu.

Državni šumar koji neometano drma šumama potpisao je nekoliko predugovora s ozbiljnim investitorima koji su htjeli sagraditi bioenergane kod nas. Zašto ne re?i - strani investitori žele zaraditi na prodaji struje i prvo vrijeme ?ak ustupati toplinu za staklenike. Uplatili su ljudi i predujam za opremu od nekoliko milijuna eura i sad im Hrvatske šume kažu da ?e dati 600 tisu?a tona za tu namjenu za sve projekte bioelektrana-toplana i da svi trebaju na nove natje?aje. Saborska zastupnica ?ija stranka upravlja tim šumarskim monopolistom kaže mi da je on potpisao previše predugovora i sad navodno nema dovoljno biomase. Naravno nitko za potpisane predugovore ne?e odgovarati.

?esto ?ujemo kako neki „naši de?ki postižu?i sportske uspjehe šire svijetom dobru sliku o Hrvatskoj“, trebalo bi javno pri?ati i o ovim de?kima koji sjede u državnim hladovinama – strana?kim bankomatima. Obi?no ti de?ki šire pri?e kako ne možemo rasprodati Hrvatsku a bogate se i kupuju tu istu zemlju koja je postala njihova. Ti de?ki prizivaju navodno zbog razvoja obnovljivih izvora gradnju termoelektrane i nuklearke i plinske s našim tvrtkama, a prešu?uju da bi za ta postrojenja 30 ili 40 godina svi pla?ali za gorivo strancima.

Oni ne žele odgovoriti - po ?emu je to razli?ito od gradnje OIE sa stranom opremom i stranim sredstvima? Jedino po tome, što bi u slu?aju OIE Hrvatska imala svoje besplatno gorivo, a u svim drugim slu?ajevima smo prisiljeni još 30 do 40 godina pla?ati dodatno i gorivo drugima...ugradnja hrvatske komponente u OIE raspada se kao truli list u hrvatskim šumama nakon što developeri Ministarstvu gospodarstva pokažu skuplju ponudu hrvatske tvrtke i onu stranu jeftiniju s više referenca…Naravno strana je ponuda napravljena specijalno za projekt o kojemu je rije? i kako mi je jednom rekao austrijski prodava? invertera za solarne elektrane: „s obzirom na krizu i sporo dobavljanje materijala  isporu?ujemo specijalno projektirani jedinstveni ure?aj za 20 tjedana.“

Ipak vjerujem da ?emo se potruditi i sagnuti se da iskoristimo naš energent poput šumske biomase jer svake tri sekunde u Hrvatskoj priraš?uje 1 kubi?ni metar drva a 181 tisu?a hektara neobraslog šumskog zemljišta moglo bi se iskoristiti za brzorastu?a drva s prirastom od 12 tona po hektaru. Što bismo tek mogli na 900 tisu?a hektara neobra?ene zemlje? No ho?emo li prvi dan nešto raditi ili maštati što bi sve u?inili da dobijemo na lotu?

Mladen Ili?kovi?

Tags:     šumska biomasa      biomasa      elektrana      drvo      bioenergane      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?