Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Hrvatska, svjetska i EU instalacija fotonaponskih sustava E-mail
Autor   
Nedjelja, 13 Svibanj 2012 10:21

U suradnji sa Hrvatskom stru?nom udrugom za Sun?evu energiju ?emo vam povremeno prenositi vijesti i ?lanke iz ?asopisa "Solarna tehnologija" koji izdaje udruga, a u obliku kolumni ?ete mo?i ?itati i predgovore koje tom ?asopisu pie predsjednik udruge i glavni urednik ?asopisa, g. Ljubomir Majdandi?. Drugi predgovor koji prenosimo pro?itajte u nastavku.

Potovani ?itatelji,

Iako smo po instaliranim fotonaponskim sustavima uvjerljivo na zadnjem mjestu u Europskoj uniji ipak je uo?ljiv napredak, i tiha solarizacija Republike Hrvatske. Prema izvje?u Europskog udruenja industrije fotonapona EPIA (engl. European Photovoltaic Industry Association) do konca 2011. godine u svijetu je instalirano 67,4 GW fotonaponskih sustava. I dalje je svjetski lider u ugradnji fotonaponskih sustava Europa u kojoj je instalirano 50 GW i koja obuhva?a oko 75% ukupno instaliranih sustava u svijetu, zatim slijedi Japan sa 4,7 GW, SAD sa 4,2 GW, Kina sa 2,9 GW i Australija sa 1,2 GW, a ostalo otpada na ostatak svijeta.

U svijetu je 2011. godine instalirano blizu 27,7 GW fotonaponskih sustava, to je 11 puta vie nego 2007. godinu kada je instalirano 2,4 GW. Ovome doprinosi snano razvijeno europsko trite fotonaponske tehnologije u kojem dominira Njema?ka, koja je 2011. instalirala novih 7,5 GW. Njema?ka, s ukupno 24,7 GW, ima 36% fotnaponskih sustava instaliranih u svijetu, odnosno 50% instaliranih fotonaponskih sustava u Europi.

Jedna od najbe rastu?ih tehnologija u Europskoj uniji je upravo fotonaponska pretvorba energije Sun?eva zra?enje u elektri?nu energiju. U svijetu je koncem 2011. godine udio proizvedene elektri?ne energije iz fotonaponskih sustava u ukupnoj potronji elektri?ne energije iznosio 0,5%. U zemljama Europske unije taj je udio 2%, dok u Hrvatskoj udio elektri?ne energije iz fotonaponskih sustava u ukupnoj potronji elektri?ne energije iznosi svega 0,001%.

Drimo da bi prioriteti instaliranja fotonaponskih sustava u Hrvatskoj trebali biti oni postavljani na postoje?e gra?evine jer Hrvatski operator trita energije (HROTE) moe svaki mjesec uredno isplatiti naknadu za isporu?enu elektri?nu energiju jer od istih tih gra?ana, Hrvatske, uredno i prikuplja svaki mjesec naknadu za obnovljive izvore energije koju gra?ani pla?aju na ra?unima za potroenu elektri?nu energiju. Tako bi taj novac ostao u obitelji, gradu, upaniji i u kona?nici u domovini Hrvatskoj, za bolji ivot i bolji standard svih gra?ana. Bio bi to dodatak na mirovine, pla?e, stipendije itd.

Hrvatska ima dovoljno gra?evina tj. krovova koji bi mogli postati izvori elektri?ne energije iz besplatne energije Sunca a time zadovoljiti ne samo vlastite potrebe za elektri?nom energijom, nego bi mogla postati i izvoznik elektri?ne energije.

Lijep i sun?an pozdrav!

Hrvatska stru?na udruga za Sun?evu energiju

Glavni urednik

Doc. dr.sc. Ljubomir Majdandi?, dipl.ing.

Tags:
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?