Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 12 Studeni 2011 00:11

U Cavtatu je ovaj tjedan od 6. do 10. studenog 2011. godine održan 10. jubilarni HRO Cigre (Hrvatski ogranak Me?unarodnog vije?a za velike elektroenergetske sustave).

HRO Cigre trenutno ima 761 individualnih i 60 kolektivnih ?lanova te mu je suorganizator Hrvatska komora inženjera elektrotehnike.

Pokrovitelj skupa je bilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, zlatni sponzor je bio Kon?ar, srebrni Dalekovod, bron?ani Schneider Electric, a ostali su ABB, Elka, Alpiq, Kabel Servis, Ravel i Siemens.

Sama konferencija se održala u hotelu Croatia u Cavtatu, a ove godine je od 347 pristiglih radova izabrano njih 222 koji su predstavljeni na 16 studijskih odbora koji su bili podijeljeni na 4 glavne kategorije. Sam skup je zapo?et u nedjelju kada je održano sve?ano otvorenje, dok su od ponedjeljka po?ela predavanja. Predavanja su se održavala uglavnom paralelno u jutarnjim i popodnevnim satima, te su se održavala u ?etiri razli?ite dvorane.

Iako nijedna tema nije bila direktno imala naziv obnovljivi izvori energije u više njih našlo se tema usko povezanih sa istima. Ve?ina najzanimljivijih predavanja povezanih sa obnovljivim izvorima energije su održana u srijedu a izme?u ostalog tu se našlo radova na temu prihva?anja vjetroelektrana u energetski sustav, njihov utjecaj na njega, nadzor i vo?enje vjetroelektrane, predvi?anje proizvodnje vjetroelektrana, predstavljeni su idejni projekti za reverzebilnu hidroelektranu RHE Korita, mogu?nosti korištenja rijeke Kupe za reverzibilne hidroelektrane, predstavljeni su razli?iti projekti na hidroelektrani Leš?e, predstavljena je ideja korištenja baterija i elektri?nih automobila za pove?ani prihvat elektri?ne energije iz obnovljivih izvora, baterijska postrojenja, biomasa, projektiranje i priklju?enje fotonaponske elektrane na mrežu i njihov utjecaj na mrežu i još mnoge teme povezane sa obnovljivim izvorima energije.

Na predavanjima sponzora je u utorak Dalekovod predstavio najnoviju hrvatsku vjetroelektranu Bruška koja koristi Siemensove SWT-93 2,3 MW vjetroagregate, te ih je dosada postavljeno osam, deveti se postavlja a ukupno ?e ih biti 16, te ?e time vjetroelektrana imati snagu od 36,8 MW. Prema najnovijim informacijama, vjetroelektrana bi ve? u prosincu trebala krenuti sa probnim radom te bi najranije u sije?nju mogla biti u komercijalnom pogonu. Ipak predstavnici Dalekovoda su naglasili da unato? uspješnoj izgradnji dvije vjetroelektrane (prošle godine su izgradili VE Veliku Popinu), smatraju da bi se procedura dobivanja dozvola trebala skratiti i olakšati kako bi projekti brže mogli sti?i do faze gradnje. Njihov idu?i projekt bi trebala biti vjetroelektrana Kamensko koja ?e imati snagu preko 60 MW.

Samo 10. savjetovanje HRO CiGRE je završeno u ?etvrtak kada je ujutro organiziran posjet u hidroelektranu Dubrovnik, a o kojoj ?ete mo?i više pro?itati u drugom ?lanku.

Tags:     hro cigre      cavtat      ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva      vjetroelektrane      dalekovod      kon?ar      siemens
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?