Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor   
Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 17:42

Sarajevski Hotel Hollywood postat ?e regionalni sajamski i konferencijski centar susreta me?unarodnih stru?njaka iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti tijekom dvodnevnog sajma RENEXPO®  BiH.

Doga?aja ?e se održati 5. i 6. studenog 2014. godine u Sarajevu, a o?ekuje se oko 70 izlaga?a, tržišnih lidera iz relevantih oblasti, preko 400 sudionika konferencija i više od 3000 posjetielja me?u kojima i predstavnika BiH op?ina, ministarstava i znanstvenih institucija.

RENEXPO® BiH predstavlja klju?nu energetsku platformu visoke kvalitete za podru?je cijelog Zapadnog Balkana sa ciljem predstavljanja inovacija, novih proizvoda i tehnologija svim sudionicima, proizvo?a?ima, inženjerima i posjetiteljima iz drugih grana. Doga?aj otvara mogu?nost i za ostvarivanje novih poslovnih kontakata, povezivanje sa donositeljima odluka, organima uprave, investitorima i medijima.

RENEXPO®  BiH se fokusira na:

1. Drvnu biomasu / Biogas

2. Hidroenergiju

3. Energetsku efikasnost - industrija, gra?evinarstvo, uli?na rasvjeta

Uz istovremeno predstavljanje zakona, pravnih i regulatornih okvira, RENEXPO®  BiH ima za cilj i da privu?e glavne igra?e na tržište Bosne i Hercegovine, projektne menadžere iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, istakne najnovija dostignu?a i studije slu?aja uz prikazivanje mogu?nosti za nove projekte, osigura detaljnu analizu regije sa izuzetnim potencijalom, poveže doma?e sudionike i izlaga?e sa me?unarodnim stru?njacima i naravno omogu?i face-to-face i business-to-business povezivanje sa liderima u industriji.

Organizator konferencije i sajma RENEXPO BiH je tvrtka REECO SRB d.o.o. iz Novog Sada koja ?ini dio REECO® Grupe sa sjedištem u Njema?koj i poslovnim jedinicama u Poljskoj, Rumunjskoj i Austriji. Od svog osnivanja, 1997. godine, do danas, više od 50.000 stru?njaka iz preko 70 zemalja svake godine posjeti sajmove i konferencije ovakve vrste.

Ovaj doga?aj otvara vrata ka Zapadnoj Europi i predstavlja jedinstvenu mogu?nost za ostvarivanje kontakata sa vode?im tvrtkama iz sektora.

Više informacija na: www.renexpo-bih.com

Tags:     konferencija      sajam      Sarajevo      RENEXPO      drvna biomasa      hidroenergija      energetska efikasnost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?