Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Peti Me?unarodni energetski forum - biomasa u Novom Sadu 18. i 19. 09. E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 10 Rujan 2014 19:46

Od 18. do 19. rujna ove godine ?e se u Novom Sadu u Srbiji odvijati Peti me?unarodni energetski forum - biomasa najve?i izvor obnovljive energije u Europi i Srbiji.

Centralno europski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, Pokrajinskog Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, Elektroprivrede Srbije, u suradnji sa klasterom za ekološku energiju i ekološku kulturu Ecopanonia i u partnerstvu sa Ma?arskom elektroprivredom MVM OVIT, organizira ovaj forum.

Ciljevi ovog Foruma su:

  • Da se ukaže na zna?aj biomase kao obnovljivog izvora energije i prednosti koje upotreba ovog izvora energije donosi a koje se ogledaju u zaštiti životne sredine, pove?anju energetske efikasnosti, smanjenju troškova na nivou cijelog društva.
  • Da se prikažu veliki potencijali koje Srbija posjeduje u izvorima biomase kao i problemi zbog kojih je ovaj sektor na nezavidno nerazvijenom nivou.
  • Da se do?e do preporuka i teorijskih i prakti?nih rešenja, koja ?e pomo?i da se intenzivira upotreba biomase i da se biomasa koristi efikasniije.
  • Predstavljanje naprednih tehnologija u proizvodnji i upotrebi biomase u zemlji, regiji i EU, kao i na?inima unapre?enja ovih tehnologija u Srbiji.
  • Subvencijama, kreditima i razli?itim na?inima financiranja, kojima bi se utjecalo na pove?anje interesa i investicija u upotrebu biomase.
  • Predstavljanje primjera dobre prakse u regiji, sa osvrtom na dostignu?a postignuta u Madžarskoj.

 

Više infromacija možete na?i ovdje, a registracija je bez kotizacije te je samo potrebno prijaviti se.

Tags:     biomasa      novi sad      srbija      cedef      obnovljivi izvori energije      forum      madžarska
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?