Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Okrugli stol "Smart grids i tre?i energetski paket" E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 22 Studeni 2010 00:43

Danas se u Zagrebu održava Okrugli stol sa temom "Smart grids i tre?i energetski paket" u prostorijama HAZU, a u organizaciji HAZU i Hrvatskog odbora CIGRE. Ovaj Okrugli stol analizira utjecaj regulative tre?eg energetskog paketa na tehnološke zahtjeve u elektroenergetskim mrežama koje je nužno ispuniti da bi sustav mogao funkcionirati u skladu s novim pravilima.

Uvodno izlaganje održava dr. sc. Tahir Kapetanovi?, direktor Energie-ControlGmbH, Austrian Energy Regulatory Authority, ugledni stru?njak iz podru?ja regulative elektroenergetskog sektora i ?lan radne grupe EU za problematiku „pametnih mreža“.

Odlu?uju?a uloga daljnjeg razvoja elektroenergetskih mreža za tržište elektri?ne energije, jasno je uklju?ena i u Tre?em Zakonskom paketu Europske Unije – u sljede?ih nekoliko godina, klju?ne funkcije elektroenergetskih mreža, npr. sigurnost pogona, priklju?ak na mrežu, tržište regulacijske i energije izjedna?enja, itd. definirat ?e se smjernicama i zakonskim odredbama Europske Unije. Kroz taj proces „pametne“ ?e elektroenergetske mreže postati ne samo obaveza mrežnih operatora prema zakonima država ?lanica ve? zajedni?ka i zakonski ustanovljena obaveza u cijeloj EU.

Tags:     smart grids      tre?i energetski paket      pametne mreže
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?