Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Seminar: Napredni dom i aktivan kupac kao sastavnice naprednih mreža E-mail
Autor Leo Jerkić   
Nedjelja, 08 Prosinac 2013 15:40

Hrvatski ogranaka CIRED-a i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike održavaju seminar "Napredni dom i aktivan kupac kao sastavnice naprednih mreža" u Zagrebu u Hotelu Antunović, 19. prosinca 2013. godine.

Uvod u sadržaj Seminara

Nezaustavljiva izgradnja i korištenje obnovljivih izvora energije kolebljive primarne snage, povećanje njihovog udjela u podmirenju bruto potrošnje i povećanje potrošnje električne energije u budućnosti, zahtijevaju nove odgovore na pitanja o učinkovitom ustroju i pogonu takvog elektroenergetskog sustava.

Uporaba obnovljivih izvori energije kolebljive primarne snage čine opskrbu električnom energijom dugoročno održivom, ali zbog nesukladnosti njihove proizvodnje u odnosu na ponašanje i potrebe korisnika električne energije, nastaju problemi za uravnoteženje elektroenergetskog sustava. Dakako, ovaj će problem u nas biti posebno naglašen u budućnosti, kada udjel proizvodnje obnovljivih izvora u odnosu na ukupnu bruto potrošnju postane velik.

Potporni stup za održivost opskrbe s velikim udjelom izvora obnovljive energije, ali s kolebljivom proizvodnjom, jest aktivna uloga kupca kroz prilagodbu njegove potrošnje. To znači kako se mora potrošnja kupaca objediniti u cjelokupni sustav opskrbe, a najbolji način za usklađenje ponašanja kupaca, promatrano kroz potrošnju električne energije u naprednom EES, nalazi se u aktivnom postupku upravljanja energijom i potrebama za njom.

Izlaz se vidi u promjeni načina korištenja električne energije kod jedne velike skupine kupaca, a to su kućanstva. Rješenje je u promjeni doskorašnjeg pristupa u odnosu proizvodnja – potrošnja električne energije. Pogon elektroenergetskog sustava morat će biti vođen novom filozofijom i strategijom koja će značiti obrat sa sadašnje "potrošnji usmjerene proizvodnje" na filozofiju "proizvodnji usmjerene potrošnje".

Takvim sadržajem obnovljivih izvora distribucijska mreža doživljava evoluciju iz pasivne u aktivnu, što prate izazovi koji se sigurno mogu prevladati samo ako se na svim razinama sustava pristupi osmišljenim i usuglašenim pothvatima koji su tehnički djelotvorni i gospodarski opravdani, dakako, računajući i na sposobnost čovjekove stručne pronicljivosti.

Pogon aktivne distribucijske mreže, koju obilježavaju burni tokovi energije, traži aktivnu ulogu operatora distribucijskog sustava u uključivanju proizvođača i kupaca u aktivan rad s mrežom. Za takav pristup i pothvat potrebno je utvrditi mjerila aktiviranja, mjesto i razine željenog utjecaja kao i način. Osim aktivnog utjecaja na mrežu, nezaobilazno je aktivnom ulogom kupca i proizvođača utjecati i sudjelovati u zbivanjima na tržištu električne energije.

Time se omogućuje snažnije i učinkovitije korištenje lokalno raspoloživih izvora primarne energije za proizvodnju električne energije u distribucijskoj mreži, a da se pritom zadrže kakvoća i sigurnost opskrbe kupaca na razini sustava. Također, aktivnom ulogom kupca s jedne se strane koriste za kupca povoljne tržišne okolnosti, a s druge pak strane se omogućuje u korist kupca utjecati na tržišne odnose.

Takvi zahtjevi čine opskrbu električnom energijom složenom. Složenost sustava opskrbe problem je koji potom dotiče i postaje problem mreže, a on se može riješiti samostalnošću odnosa na razinama mreže, a to se pak može ostvariti jedino kada cjelokupni sustav povezanih struktura mreže djeluje pametno i usklađeno. To zahtijeva napredne sastavnice i vođenje pogona mreže, pojednostavljeno, napredne mreže moraju biti stvarane kao dodatni stup buduće opskrbe utemeljene na distribuiranim izvorima.

Ipak, učinci naprednih rješenja u mreži bit će umanjeni bez naprednih rješenja na mjestu potrošnje, u kupčevom domu, a ostvarenje napredne kuće u energetskom smislu je apsolutno tehnološki izazov, počevši od projektiranja, preko proizvodnje naprednih trošila, izvedbe električnih instalacija, uspostave mreže i komunikacija, do računalnih programa. Važnost razvoja naprednih instalacija podcrtava se kada neko kućanstvo koristi mrežu kao kupac, ali i kao mali proizvođač električne energije (sunčane elektrane na krovištu, male kućne kogeneracijske elektrane...), a to vrijeme je tu, čujemo njegove korake, pred našim je vratima. Donedavno se instalacija kupca s trošilima nije smatrala sastavnicom EES-a, a danas to postaje sve manje održivo stanovište.

I tako se rodi trojstvo elektroenergetskog sustava, napredne mreže – napredna mjerenja – napredni dom, koje za EES nisu sve, ali bi bez njih EES mogao biti ništa.

Cilj i namjena Seminara

Cilj seminara jest rasvjetliti okolnosti i posljedice za pogon cijelog EES kao i distribucijskog sustava, kad se postigne veliki udjel izvora obnovljive energije s kolebljivom primarnom snagom u podmirenju bruto potrošnje. Među izazovima takvog stanja cilj je potrebno obraditi prilog uravnoteženju EES doprinosima iz distribucijskog sustava kao što je premještanje proizvodnje i potrošnje u povoljno područje dnevnog dijagrama opterećenja pohranom i upravljanjem potrošnjom kroz aktivnu ulogu kupca. Kroz posebne teme seminara obraditi će se tehnologijska rješenja u domu kupca i kupca – proizvođača, kao što su napredna mjerenja, komunikacijska i informatička sučelja, napredna trošila i spremnici za pohranu energije, odnosno sve ono što predstavlja potporni stup za ostvarenje kupčeve aktivne uloge. Kroz primjere pilot projekata i praktičnih rješenja cilj je ukazati kako napredni dom nije tlapnja već stvarnost.

Posebnom analizom stanja cilj je dati mišljenje o prilici domaće proizvodnje i poduzetništva, te osvojiti konkurentnu poziciju u području projektiranja, proizvodnje i izgradnje sklopovskih i računalnih sastavnica u naprednom domu.

Cilj rada je i kroz naglaske pojedinih tema seminara objasniti bit izraza koji se ponekad nedosljedno koriste u stručnim raspravama (kratice: DSI, DSM, DSR).

Seminar je namijenjen široj stručnoj javnosti koja se bavi obnovljivim izvorima energije s gledišta investitora, projektanata proizvodnih postrojenja, operatora distribucijske mreže, vođenjem EES, strateškim planiranjem u elektroenergetici, ... Također, seminar će otkriti nekolicinu vidika za proizvođače trošila električne energije za kućanstva, opreme za električne instalacije za kućanstva i proizvođače sklopovske i programske opreme IK tehnologije. Korisnost ovog programa je svakako i za stručnjake regulatorne agencije i operatora tržišta, kao i zakonodavcima iz područja energetike. Sadržaj seminara će koristiti svakom stručnjaku koji sada ili će sutra sudjelovati u najmanjem segmentu kreiranja odnosa prema izgradnji obnovljivih izvora kolebljive primarne snage u funkciji kvalitetne opskrbe električnom energijom u RH u budućnosti, a kako bi se vidjelo da za probleme s narečenim izvorima ima prihvatljivih rješenja.

Sadržaj Seminara  je slijedeći:

Tema 1:

IZAZOVI TEHNIČKOG I ENERGETSKOG OBJEDINJAVANJA DISTRIBUIRANIH IZVORA U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Damir Karavidović, dipl.ing.; HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Tema 2:

ZNAČAJKE KORIŠTENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM

dr.sc. Minea Skok, dipl.ing.; Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

Tema 3:

POHRANA VIŠE RASPOLOŽIVE ENERGIJE I NJENO NAKNADNO KORIŠTENJE

Hrvoje Keko, dipl.ing.; Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

Tema 4:

NAPREDNO UPRAVLJANJE SNAGOM (DMS) KROZ KONCEPT VIRTUALNE ELEKTRANE

Josip Tošić, dipl. ing.; Siemens d.d.

Tema 5:

SAMOOPSKRBA KUPCA U NOVOM ENERGETSKOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

mr.sc. Zlatko Zmijarević, dipl.ing., Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Tema 6:

NAPREDNA MJERENJA U FUNKCIJI AKTIVNE ULOGE KUPCA U UPRAVLJANJU SNAGOM (DSR)

mr.sc. Zdravko Lipoščak, dipl.ing.; HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Tema 7:

TEHNOLOGIJA OSTVARENJA NAPREDNOG DOMA I PRILAGODLJIVOST POTROŠNJE KUPCA

Damir Karavidović, dipl.ing.; HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Tags:     napredne mreže      seminar      antunović      napredni dom      aktivan kupac
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?