Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Sve kvote za solar u BiH su zauzete E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 24 Siječanj 2017 17:40

Prema podacima Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, tek 2020. godine biti ?e slobodno 6 kW u kvoti solarne energije u Bosni i Hercegovini.

Više...
 
Vlada donijela izmjene zakona o obnovljivim izvorima energije i visokou?inkovitoj kogeneraciji E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 13 Siječanj 2017 14:23

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odranoj 29. prosinca 2016. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokou?inkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK) koja je stupila na snagu 31. prosinca 2016.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 13 Siječanj 2017 14:22

Hrvatski operator trita energije je prema podacima od 05.01 ove godine. u pogonu imao 1.219 solarnih fotonaponskih elektrana sa ukupnom instaliranom snagom od 49.478,81 kW, 11 malih hidroelektrana ukupne snage 3.885,00 kW, 12 elektrana na biomasu ukupne snage 25.955,00 kW, 26 elektranu na biomasu ukupne snage 30.435,00 kW, 18 vjetroelektrana snage 412.000,00 kW, 2 elektrane na deponijski plin snage 5.500,00 kW i 6 kogeneracijskih postrojenja snage 113.293,00 kW. Ukupno je stoga u Hrvatskoj u pogonu 1.294 postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ukupne snage 640.546,81 kW.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 10 Siječanj 2017 08:15

Hrvatska ima jedan od najve?ih trokova kapitala za vjetroelektrane i sun?ane elektrane u regiji. Iako se u Hrvatskoj troak kapitala za ove projekte smanjio u zadnje dvije godine, investicije se nisu znatno pove?ale. Time se implicira da su za poticanje doma?eg trita prije svega potrebne stabilne energetske politike - zaklju?ilo je istraivanje Pricetag projekta. Studiju koju je financirala Europska klimatska fondacija i predvodila firma Ecofys, provela je za Hrvatsku firma Starfish Energy, dok su Ecofys, Eclareon istraili druga trita regije.

Više...
 
E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 13 Prosinac 2016 15:17

Projekt Bin2Grid, iz programa HORIZON 2020, ima u cilju odvojeno sakupljanje otpada od hrane, od specifi?nih i razli?itih proizvo?a?a otpada (prehrambena industrija, uslune djelatnosti i ku?anstva), te proizvodnju biogoriva (biometana) i distribuciju putem mree lokalnih punionica.

Više...
 
E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 09 Rujan 2016 07:33

Istarski upan Valter Flego pustio je, 6. rujna 2016., u probni rad prvu malu hidroelektranu (mHE) na vodovodnom sistemu koja je izgra?ena u Hrvatskoj, na lokaciji Velika uma, kraj Umaga. Uz upana Flega, prisustvovali su predstavnici investitora Istarskog vodovoda Buzet d.o.o. i Istarske Regionalne Energetske Agencije - IRENA.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 2 od 122

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?