Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 27 Studeni 2011 19:34

Zakon o zaštiti zraka kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. listopada 2011. godine je postao valjan 16. studenoga.

Zakonom o zaštiti zraka se odre?uje nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. On propisuje i mjere za sprje?avanje i smanjivanje one?iš?enja zraka te izvještaje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka.

Zakon je zanimljiv za obnovljive izvore energije jer se oni u njemu spominju na pet mjesta i to u slijede?im ?lancima:

?lanak 5

Mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama odre?uju se u cilju:

– korištenja u?inkovitijih tehnologija s obzirom na potrošnju energije te poticanja uporabe obnovljivih izvora energije,

?lanak37:

(1) Sprje?avanje i smanjivanje one?iš?ivanja zraka provodi se:

– poticanjem primjene ?istijih tehnologija i obnovljivih izvora energije,

?lanak 100:

(1) Financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi iz ?lanka 99. stavka 1. ovoga Zakona upla?uju se na poseban ra?un Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost.

– financiranje obnovljivih izvora energije u cilju izvršenja obveze korištenja 20% obnovljivih izvora energije do 2020. godine,

i ?lanak 123:

Za ulaganja u ure?aje za pro?iš?avanje, postrojenja koja primjenjuju tehnologiju, sirovine i proizvodne postupke manje nepovoljna utjecaja na kvalitetu zraka nego drugi srodni proizvodni postupci i tehnologije, korištenje obnovljivih izvora energije, mogu biti propisana osloba?anja poreza na dobit i poreza na dohodak, prema posebnim propisima.

 

Ovaj zakon je još jedan pokazatelj da je potrebno ulagati u obnovljive izvore energije i da je to u strateškom interesu Republike Hrvatske.

Izvor: http://narodne-novine.nn.hr

Tags:     zakon      zaštita zraka      hrvatski sabor      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?