Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 09 Rujan 2011 12:13

U sklopu projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u op?ini Su?uraj“, op?ina Su?uraj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost (FZOEU) objavili su javni poziv za podnošenje prijava fizi?kih i pravnih osoba za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava na podru?ju op?ine.

Rije? je o sufinanciranju ukupnih troškova opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava u 50 odabranih ku?anstava u iznosu od 41%, odnosno do najve?eg iznosa od 12.300 kuna.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizi?ke i pravne osobe koje ulažu vlastita sredstva i ?iji se objekti na koje se sustavi postavljaju nalaze na podru?ju op?ine Su?uraj.

Rok za predaju potrebne dokumentacije je 15. studeni 2010. godine, a detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu?e je prona?i na web stranicama Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske.

Ocjenjivanje podnesenih prijava i javna objava rezultata biti ?e 15.09., 15.10. i 15.11.2011. godine, a nakon navedenih datuma objaviti ?e se lista prihvatljivih prijava. Javna objava rezultata biti ?e najkasnije do 30 dana od dana zatvaranja natje?aja na web stranicama Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske.

Ostale informacije vezane uz uvjete javnog natje?aja mogu se prona?i na http://www.regea.org, te u uredima op?ine Su?uraj ili na info telefonima 021/717 736, 021/773 435 ili 091/780 67 55.

 

Izvor: http://www.regea.org

Tags:     Hrvatska      Su?uraj      natje?aj      subvencija      energija Sunca
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?