Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 05 Rujan 2011 21:16

Hrvatska energetska regulatorna agencija je sa zakašnjenjem obavijestila o 14. Sjednici Upravnog vije?a koje je održano 24. kolovoza 2011.

Time je vjetroelektrana Crno Brdo dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, te u isto vrijeme i rješenje o statusu povlaštenog proizvo?a?a, a prema stranicama HROTE-a aktiviran je i ugovor o otkupu elektri?ne energije, ?ime je ovo postala sedma vjetroelektrana u Hrvatskoj. Instalirana snaga je 10 MW, ?ime je ukupna snaga vjetroelektrana narasla na 88,75 MW.

Status povlaštenog proizvo?a?a je dobio i ve?i broj fotonaponskih elektrana i to:

 • tvrtki 3RZ iz Kostrene za  Sun?anu elektranu 3RZ Bašnik Dramalj planirane snage 0,006 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,0078 GW h te za Sun?anu elektranu 3RZ Bašnik Kostrena planirane snage 0,0055 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,0053 GW h
 • tvrtki ACOT Croatia iz Kamanja za Sun?anu elektranu Orljakovo planirane snage 0,0297 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,0324 GW h
 • gosp. Augustinu TOMI?U iz Zagreba za Fotonaponski sustav Tomi? planirane snage 0,0099 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,01 GW h
 • tvrtki Autocesta Rijeka - Zagreb iz Zagreba za Solarne panele na zidu za zaštitu od buke na zaobilaznici grada Rijeke planirane snage 0,2545 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,2029 GW h
 • tvrtki Croma - Varaždin iz Sv. Ilije za Fotonaponsku elektranu Croma-Larix solar TS planirane snage 0,0252 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,032929 GW h
 • tvrtki Dalmati iz Drniša za Sun?anu elektranu Etnolend 1 planirane snage 0,0296 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,038 GW h
 • obrtu Elektromehanika iz ?akovca za Fotonaponski sustav Elektromehanika-Kova? planirane snage 0,0299 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,03 GW h
 • g?i Ireni ANDLAR iz Plešca za Sun?anu elektranu Irena Andlar - Plešce planirane snage 0,01 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,01 GW h
 • tvrtki Klasa iz Varaždina za Sun?anu elektranu Klasa planirane snage 0,0182 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,0207 GW h
 • tvrtki Lumiss iz Dubrovnika za Sun?anu elektranu Atlanska plovidba planirane snage 0,0096 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,01536 GW h
 • tvrtki Mariomont iz Zagreba za Fotonaponski sustav Špansko-2 planirane snage 0,00999 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,01 GW h te za Fotonaponski sustav Špansko Tracking planirane snage 0,00728 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,01 GW h (što je, zapravo, proširenje prve hrvatske FN elektrane koja je stekla status povlaštenog proizvo?a?a, Solarnog sustava Špansko - Zagreb)
 • tvrtki Solar Bajkovec iz Novog Sela na Dravi za Sun?anu elektranu Bajkovec I planirane snage 0,0299 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,03408 GW h te za Sun?anu elektranu Bajkovec II planirane snage 0,0299 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,03408 GW h
 • tvrtki Solektra iz Nedeliš?a za Sun?anu elektranu Solektra II planirane snage 0,02961 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,04277 GW h (tako?er proširenje postoje?eg postrojenja, SE Solektra)
 • gosp. Stjepanu NOVOSELCU iz Zagreba za Fotonaponski sustav Novoselac planirane snage 0,0099 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,01 GW h
 • tvrtki Tehnix iz Donjeg Kraljevca za Sun?anu elektranu Tehnix planirane snage 0,102 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,1108 GW h
 • obrtu Tehnoplast iz Gornje Kup?ine za Sun?anu elektranu Gornja Kup?ina 1 planirane snage 0,0097 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,011 GW h
 • tvrtki Zagreb-Dean iz Zagreba za Fotonaponski sustav Brezje planirane snage 0,01499 MW i planirane godišnje proizvodnje elektri?ne energije 0,015 GW h.

Izvor: www.hera.hr

Tags:     hera      povlašteni proizvo?a?      fotonaponska elektrana      vjetroelektrana      crno brdo
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?