Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 16 Lipanj 2011 22:32

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) raspisala je natje?aj poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizi?kih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Prijaviti se mogu sve odrasle fizi?ke osobe s prebivalištem i objektom na podru?ju Krapinsko-zagorske županije, a na natje?aju ?e se sufinancirati nabava i ugradnja:

  • solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u 60 ku?anstva,
  • fotonaponskih oto?nih sustava u 10 ku?anstava,
  • geotermalnih dizalica topline za grijanje i hla?enje te pripremu potrošne tople vode u 10 ku?anstava,
  • kotlova na pelete za grijanje i pripremu potrošne tople vode u 10 ku?anstava,
  • piroliti?kih kotlova za grijanje i pripremu potrošne tople vode u 10 ku?anstava.


u iznosu od 57% ukupne investicije do maksimalnog iznosa od 17.100 kn po sustavu, uklju?uju?i PDV.

Prilikom predaje zahtjeva potrebno je priložiti slijede?u dokumentaciju, a može se predati izvornik ili preslika:

  • potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje;
  • presliku osobne iskaznice;
  • uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana;
  • presliku vlasni?kog lista za objekt odnosno za gra?evinsko zemljište na kojem se objekt gradi, ne stariju od 30 dana;
  • presliku rješenja o uvjetima gra?enja s potvrdom kona?nosti odnosno potvrdu glavnog projekta ili presliku pravomo?ne gra?evinske dozvole objekta u koji se ugra?uje sustav ili dokaz da je gra?evina izgra?ena prije 15. velja?e 1968. godine;


Dokumenti se dostavljaju na slijede?u adresu:

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Magistratska 1
49000 Krapina

uz naznaku: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE KOD FIZI?KIH OSOBA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2011. GODINU - Ne otvaraj.

Više informacija možete na?i na: http://www.kzz.hr/str.aspx?content_id=04711878 i http://www.regea.hr/635.html

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?