Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 03 VeljaÄŤa 2011 16:02

Na radionici me?unarodnog projekta „Strategija za promociju malih postrojenja za proizvodnju elektri?ne energije u Europi“ (SMART)  koji se provodi od 2008. godine u pet zemalja istaknuto je da na podru?ju Karlova?ke županije postoji veliki interes za izgradnju malih hidroelektrana.

Dosada je ?ak 33 razli?ita investitora pokazalo interes, a država je izdala više od 20 prethodnih energetskih odobrenja za projekte malih hidroelektrana u Karlova?koj županiji. Investitori imaju odre?eni rok nakon isho?enja PEO-a da dobiju lokacijsku, a kasnije i gra?evinsku dozvolu.

Zoran Pa?andi iz Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva je naveo da je glavni problem razvoja malih hidroelektrana stjecanje koncesija na vodu, jer su one javno dobro i nisu ni?ije vlasništvo.

Cilj SMART projekta kako je objasnio Profesor zagreba?kog Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zvonimir Guzovi? je uo?iti sve zakonodavne i administrativne prepreke za razvoj projekata malih hidroelektrana, i ve?ina tih problema je ve? uo?ena.

Ju?er je objavljen sveobuhvatni priru?nik na 144 stranice kojim ?e se predložiti nadležnim ministartsvima formiranje zajedni?kog tijela koji bi olakšao razvoj tih projekata, i to preko standardizirane procedure u 66 koraka. Po njihovim podatcima je prosje?na cijena investicije oko 4.500 eura za svaki kilovat instalirane snage.

SMART projekt povezuje pet europskih zemalja (Norvešku, Italiju, Gr?ku, Austriju i Hrvatsku) i sedam institicuija, a od hrvatskih su to Karlova?ka županija i Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.

Izvor: www.liderpress.hr

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?