Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

HEP ugradio glavnu opremu u BE-TO Osijek i BE-TO Sisak E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 16 Kolovoz 2016 14:02

Završena je ugradnja glavne opreme u prve dvije kogeneracijske bioelektrane-toplane (BE-TO) na šumsku biomasu u proizvodnom portfelju Hrvatske elektroprivrede, u Osijeku i Sisku. Na gradilištu BE-TO Sisak završena je ugradnja turbine i generatora budu?e bioelektrane, dok su na gradilištu BE-TO Osijek nakon ugradnje turbine i generatora u srpnju, u tijeku elektro i izolaterski radovi te radovi na povezivanju opreme, koji  ?e uskoro zapo?eti i u Sisku.

Završetak radova i po?etak pokusnog rada novih elektrana o?ekuje se po?etkom 2017. godine, dok se isho?enje uporabne dozvole i primopredaja postrojenja o?ekuje u prolje?e sljede?e godine. Budu?e bioelektrane-toplane u Sisku i Osijeku, ukupno vrijedne više od 35 milijuna eura, bit ?e ujedno i prve elektrane ovog tipa u HEP grupi u statusu povlaštenog proizvo?a?a iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Nove elektrane BE-TO Sisak i BE-TO Osijek gradi konzorcij izvo?a?a, predvo?en ?uro ?akovi? Holdingom i nizozemskom tvrtkom HoSt B.V.. HEP je izvo?a?e radova izabrao na temelju me?unarodnog nadmetanja provedenog prema proceduri njema?ke KfW banke, ?ijim se kreditnim sredstvima financiraju oba projekta.

BE-TO Sisak, snage 3 MW elektri?nih i 10 MW toplinskih, godišnje ?e proizvoditi oko 19.300 MWh elektri?ne energije i oko 63.900 MWh toplinske energije. U sklopu investicije se gradi i toplinska stanica te vrelovod do naselja Brzaj i Caprag. Vrijednost investicije iznosi 18,95 milijuna eura. Nova elektrana na biomasu BE-TO Osijek, snage 3 MW elektri?nih i 10 MW toplinskih, godišnje ?e proizvoditi 18.300 MWh elektri?ne energije te oko 65.800 MWh toplinske energije za centralizirani toplinski sustav. Vrijednost investicije BE-TO Osijek iznosi 16,25 milijuna eura. Obje elektrane ?e za rad koristiti šumsku biomasu, ?iju je nabavu HEP osigurao potpisivanjem dugogodišnjih ugovora o dobavi drvne sje?ke. Proizvedena elektri?na energija ?e se isporu?ivati u elektroenergetski sustav, a izgradnjom novih HEP-ovih bioelektrana-toplana osigurat ?e se i pouzdani izvori tehnološke pare za industrijske proizvo?a?e u Osijeku, kao i toplinske energije za centralizirane toplinske sustave Osijeka i Siska. Istovremeno, omogu?it ?e se smanjenje gubitaka u sisa?kom toplinarskom sustavu, ali i iskorištavanje postoje?e infrastrukture na obje lokacije.

Izgradnja prvih BE-TO elektrana u Osijeku i Sisku dio je HEP-ove dugoro?ne strategije dodatnog pove?anja udjela obnovljivih izvora energije u postoje?em proizvodnom portfelju. Uz provedbu više od 3 milijardi kuna vrijednog ciklusa revitalizacija velikih hidroelektrana, HEP ulaže i u izgradnju novih malih hidroelektrana (Pran?evi?i, Peru?a), obnovu agregata biološkog minumuma na brani HE Varaždin te planira rekonstrukcije još nekoliko postoje?ih malih hidroelektrana (Fužine, Zeleni vir, Ozalj). HEP je, tako?er, 2014. godine pustio u rad fotonaponske elektrane na krovovima poslovnih zgrada na devet lokacija u Hrvatskoj (Zagreb, ?akovec, Šibenik, Split, Opatija, Zadar, Dubrovnik te dvije u Osijeku), ukupne snage 207 kW, i proizvodnje približno 247 tisu?a kWh godišnje.

Izvor: www.hep.hr

Tags:     hep      be-to      osijek      sisak      bioelektrane-toplane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?