Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 20 Svibanj 2015 22:46

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine na svojim je stranicama po sedmi, osmi i deveti puta ove godine objavilo popis projekata koji su zatražili izdavanje energetske dozvole s ciljem prikupljanja komentara i primjedbi na iste.

U ovom slu?aju se primjedbe i komentari na zahtjev za izdavanje energetske dozvole podnose do 31.05.2015. godine do 13 sati. Više informacija o samom postupku komentara i primjedbi možete na?i ovdje.

Ovaj put je zatraženo 28 energetskih dozvola pri ?emu su zatražene 23 dozvole za solarne elektrane, 4 dozvole za hidroelektrane i 1 za vjetroelektranu. Solarne elektrane imaju snagu do 150 kW, hidroelektrane do 1 MW, a vjetroelektrana ima snagu 36 MW (rije? je o vjetroelektrani Jelova?a).

1. Privredno društvo „PRAHA" d.o.o. Žep?e podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stavka (2) i ?lanom 29. stavka (4) to?ke a) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-40/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PRAHA 1-150" instalirane snage 149,76 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 183,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

2. Privredno društvo BV Sunce d.o.o. Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stavka (2) i ?lanom 29. stavka (4) ta?ke a) Uredbe, zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-16/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BV SUNCE 1" instalirane snage 146,88 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 214,44 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

1. Privredno društvo „ELEGIJA" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju hidroelektrane „Vražalice" instalirane snage 500 kW i predvi?ene godišnje proizvodnje 2.370 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo „PROVEN" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PROVEN" instalirane snage 125 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 164,72 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Investitor, Sun?ana elektrana „ŠANTI?" vl. Ana Šanti? iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ŠANTI?" instalirane snage 12,5 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

4. Investitor, Sun?ana elektrana „MARKOVI?" vl. Franjo Markovi? iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „MARKOVI?" instalirane snage 12,5 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

5. Investitor, Sun?ana elektrana „BRNADA" vl. Ranko Brnada iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BRNADA" instalirane snage 10 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 12,096 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

6. Investitor, Sun?ana elektrana „ŠAPINA" vl. Petar Šapina iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ŠAPINA" instalirane snage 12,5 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

7. Privredno društvo „BINGO" d.o.o. Tuzla, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BINGO SOLAR 03" instalirane snage 150 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 187,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

8. Privredno društvo „BINGO" d.o.o. Tuzla, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BINGO SOLAR 03" instalirane snage 150 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 187,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

9. Investitor, Proizvodnja elektri?ne energije „E-Esma" vl. Hambaši? Midhet iz Tešnja, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „FNE E-Esma 1" instalirane snage 23 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 27,5 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

10. Privredno društvo, d.o.o. „BH STRUJA" Cazin, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „KOPRIVNA" instalirane snage 149,94 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 163,27 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

11.Obrt srodna djelatnost, proizvodnja elektri?ne energije „VELOVO KU?IŠTE" vl. Anita Ivankovi?-Lijanovi? iz Širokog Brijega, podnijela je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „VILA ANITA" instalirane snage 9,87 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 13,34 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

12. Privredno društvo „ESKIMO S 2" Travnik d.o.o., podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „DUBOKO" instalirane snage 400 kW i predvi?ene godišnje proizvodnje 2,79 GWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

13. Obrtni?ka djelatnost, proizvodnja elektri?ne energije OD „SE SOLAR 1-2" vl. Hrbat Mirsad, Hadži?i, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „SOLAR 1" instalirane snage 128 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 160,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

1. Privredno društvo, „ELING-INŽINJERING" d.o.o. Tesli?, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju hidroelektrane „PODJEZERA" instalirane snage 590 kW i predvi?ene godišnje proizvodnje 2.550 MWh. Podnosielj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

2. Investitor, sun?ana elektrana „?OJA" vl. Rafail ?oja iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „?OJA" instalirane snage 10 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 12,096 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

3. Investitor, „SOLARNA KU?A" vl. Drago Vukoja iz Kreševa, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VUKOJA" instalirane snage 12,5 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 15,121 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

4. Investitor, SOR „ŠIŠI?" vl. ?emal Šiši? iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ŠIŠI?" instalirane snage 20 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 24,193 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

5. Investitor, Proizvodnja elektri?ne energije „SOLAR" vl. Hajrudin Salkanovi? iz Tešnja, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „FNE SH23-1" instalirane snage 23 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 27,10 MWh. Podnosiltelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

6. Privredno društvo „ELEKTROSAN" d.o.o. Biha?, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „KISELJAK 2" instalirane snage 150 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 204,282 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

7. Investitor, Sun?ana elektrana „VIDOVI?" vl. Miro Vidovi? iz Viteza, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VIDOVI?" instalirane snage 12,5 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 15,00 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

8. Privredno društvo, F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroparka „Jelova?a" instalirane snage 36 MW i predvi?ene godišnje proizvodnje 85,68 GWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

9. Privredno društvo, „VIMES" d.o.o. Visoko, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „VIMES" instalirane snage 90 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 94,3 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

10. Investitor, Djelatnost srodna obrtni?koj „SLAVINOVI?I I" vl. Memi? Selver iz Tuzle, podnio je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju solarne elektrane „Slavinovi?i-1" instalisane snage 6,48 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 7,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

11. Privredno društvo, SAMELAY d.o.o. Tešanj, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „SAMELAY 1" instalisane snage 23 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 24,92 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stav (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

12. Privredno društvo, „ELEKTRO GRUPA" d.d. Jajce, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju mele hidroelektrane „Voljevac" instalirane snage 950 kW i predvi?ene godišnje proizvodnje 4,7 GWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

13. Privredno društvo „BUBL SOLARI" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane SE „RAŠETNICA" instalirane snage 800 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 1.101,98 MWh. Podnositelj zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa ?lanom 16. stavke (4) i (5) Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Tags:     fmeri      male hidroelektrane      solarne fotonaponske elektrane      vjetroelektrana      bosna i hercegovina
 
Komentari (1)
HOW TO GET A LEGITIMATE LOAN WITH CLEAR EXPLANATION OF WHAT YOU ARE GOING INTO.
1Nedjelja, 21 OĹľujak 2021 18:50
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?