Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

HEP potpisao ugovor za izgradnju elektrane na biomasu BE-TO Osijek E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 14 Travanj 2015 11:37

HEP je prošli tjedan u Osijeku, u nazo?nosti ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka, potpisao ugovor za projekt izgradnje kogeneracijske elektrane (za proizvodnju elektri?ne i toplinske energije) na biomasu - BE-TO Osijek 2 MWe/10 MWt.

Ugovor vrijedan 16,25 milijuna eura, potpisali su u ime HEP-a d.d. predsjednik Uprave Perica Juki?, a u ime konzorcija izvo?a?a predsjednik Uprave ?uro ?akovi? Holdinga Tomislav Mazal i ?lan Uprave nizozemske tvrtke HOST B.V. Hermanus Klein Teeselink. Sljede?eg tjedna HEP ?e i s istim konzorcijem potpisati i ugovor za izgradnju kogeneracijske elektrane na biomasu BE-TO Sisak 2 MWe/10 MWt, vrijednosti 18,95 milijuna eura. Ukupna vrijednost investicije iznosi više od 35 milijuna eura.

Lokacija uz postoje?e postrojenje termoelektrane-toplane Osijek je odabrana kao pogodna za smještaj budu?eg kogeneracijskog postrojenja BE-TO Osijek, jer ?e koristiti neke od postoje?ih sustava TE-TO Osijek. Postrojenje je prvenstveno namijenjeno za isporuku tehnološke pare za industrijske potroša?e. Godišnja proizvodnja elektri?ne energije bit ?e oko 16.500 MWh, tehnološke pare oko 32.400 tona, a toplinske energije za centralizirani toplinski sustav oko 53.200 MWh.

HEP je izvo?a?a izabrao na temelju me?unarodnog nadmetanja provedenog prema proceduri njema?ke KfW banke, ?ijim se kreditnim sredstvima financiraju ova dva projekta.

Sirovina za BE-TO Osijek je šumska biomasa. Dobavu šumske biomase u koli?inama i kvaliteti koje ?e osigurati pouzdan rad postrojenja HEP je osigurao potpisivanjem dugogodišnjeg ugovora o dobavi drvne sje?ke. Izgradnja BE-TO Osijek zapo?et ?e u jesen 2015. a pokusni rad po?etkom 2017. godine. Isho?enje uporabne dozvole i primopredaja postrojenja o?ekuje se u prolje?e 2017. godine.

Izvor: www.hep.hr

Tags:     hep      be-to osijek      biomasa      elektrana      ?uro ?akovi?      kogeneracija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?