Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 09 Travanj 2015 10:22

Oko 90 posto hrvatske proizvodnje duhana odvija se na poljima Viroviti?ko-podravske županije.

Kako ta poljoprivredna kultura od 2017. prema  kriterijima Europske komisije ostaje bez prava na izravne potpore, koje danas iznose oko dvije tisu?e kuna po hektaru, odlu?ili su, otkriva župan Tomislav Toluši?, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost pokrenuti projekt kojim ?e proizvo?a?e potaknuti da za sušenje duhana više ne koriste plin ili lož-ulje nego obnovljive toplinske izvore, konkretno solarnu energiju.

Rok 30. listopada

Za vodstvo Fonda i njihovu ažurnu pripravnost da izdašno financijski podrže namjeru županije koja želi proizvo?a?e duhana pravodobno pripremiti za održivu proizvodnju u budu?nosti Toluši? ima samo pohvale. U ovoj godini predvidjeli su, kaže, uz potporu Fonda s 6,5 milijuna kuna sufinancirati postavljanje oko 200 solarnih sušnica na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Prema dogovorenom modelu, Fond ?e pokriti 80 posto troška ugradnje solarnih kolektora, dok ?e ostatak platiti sam vlasnik OPG-a.

Provedbu tog projekta koordinirat ?e županijska razvojna Agencija VIDRA, ?iji ravnatelj Tomislav Petric o?ekuje velik interes jer u toj županiji imaju oko tisu?u ve?ih proizvo?a?a duhana, a upravo je trošak energije s udjelom od 30 posto najve?i teret toj proizvodnji. Po?etkom svibnja, najavljuje Petric, objavit ?e javni poziv, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva bit ?e 30. listopada. Sušenje duhana, podsje?a ravnatelj VIDRA-e, u pravilu traje od polovice srpnja do kraja listopada. U tom razdoblju, pripremaju?i projekt, na podru?ju županije evidentirali su više od 696 sun?anih sati, što je potencijalno velika koli?ina energije. Da bi se ta besplatna blagodat iskoristila, potrebno je instalirati solarnu opremu na postoje?e sušnice duhana.

Ušteda energije

Svako gospodarstvo koje se odlu?i uklju?iti u projekt zapravo ?e, isti?e Petric, višestruko profitirati. Osim što ?e smanjiti trošak energije kod sušenja duhana, ?ime ?e pove?ati svoju proizvodnu konkurentnost, istodobno na raspolaganju ima  dostatnu koli?inu tople vode za sanitarnu potrošnju tijekom cijele godine, kao i mogu?nost grijanja stambenih kvadrata. Ne treba zaboraviti, dodaje, kako ?e s tim investiranjem profitirati i okoliš jer napuštanje plina i loživog ulja znatno smanjuje i emisiju štetnog CO2 u atmosferu.

Solarna štedljivost

Povrat ulaganja za tri-?etiri godine

Za sušenje dvije tone duhana, koristi li se kao energent plin, trošak je ve?i od 6300 kuna, a ako je rije? o lož-ulju, penje se na više od osam tisu?a kuna, izra?unali su u VIDRA-i. Investicija za solarnu opremu u sušnicu od 42 rama ukupno iznosi 16.923 kune, a za onu najve?u od 150 rama potrebno je uložiti 38.122 kune. Povrat investicije mogu? je, tvrde, u roku od tri do ?etiri godine. Uvjet za dobivanje potpore dvogodišnji je ugovor o zajam?enom otkupu, što ?e ve?ina vjerojatno ispuniti. Najve?i otkupljiva?, naime, tvrtka Hrvatski duhani u ožujku je kooperantima ponudila ugovor na ?etiri godine.

Izvor: www.poslovni.hr

Tags:     solarne sušnice      viroviti?ko-podravska županija      vidra      fzoeu      sufinanciranje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?