Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Vlada Republike Hrvatske usvojla nacrt prijedloga novog zakona o energetskoj u?inkovitosti E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 22 Rujan 2014 12:34

Novi prijedlog zakona o energetskoj u?inkovitosti ?iji je prijedlog Hrvatska Vlada usvojila prošli tjedan je u skladu sa Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vije?a od 25. listopada 2012. o energetskoj u?inkovitosti kojom se dopunjuju direktive 2009/125/EZ i 2010/30/EU i ukidaju direktive 2004/8/EZ i 2006/32/EZ, koja je stupila na snagu 4. prosinca 2012.

Direktivom 2012/27/EU odre?uje se sustav obveza i metoda ra?unanja ušteda energije, zbog opravdane bojazni da se ne?e dosti?i zacrtani ciljevi Europske unije u podru?ju energetske u?inkovitosti, koji zahtjeva stroži i detaljniji na?in odre?ivanja nacionalnih ciljeva. Isto tako, ovim se Zakonom kao nadležno tijelo za provo?enje politike energetske u?inkovitosti u Republici Hrvatskoj odre?uje Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku u?inkovitost koje, izme?u ostaloga, osigurava sustavno planiranje za poboljšanje energetske u?inkovitosti u Republici Hrvatskoj, prati izvršavanje obveza energetske u?inkovitosti, prati rezultate provedbe planova i mjera politike energetske u?inkovitosti te vodi sustav pra?enja, mjerenja i verifikacije ušteda energije.

Ovim prijedlogom zakona se za velike stambene zgrade izme?u ostaloga odre?uje da moraju imati natpolovi?nu ve?inu glasova za provo?enje energetske u?inkovitosti u zgradi, umjesto dosadašnje potrebnih 100% glasova.

Cijeli prijedlog može se pro?itati ovdje.

Tags:     hrvatska vlada      zakon      europski parlament      direktive      energetska u?inkovitost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?