Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Grad Pore? objavio natje?aj za sufinanciranje i ugradnju obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku?ama E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 03 Srpanj 2014 21:13

Slijedom uspješne prijave Grada Pore?a na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost krajem mjeseca ožujka kojom je svojim gra?anima osigurao mogu?nost ostvarivanja prava na sredstva za sufinanciranje ugradnje obnovljivih izvora energije u svoje obiteljske ku?e, Grad Pore? je objavio Natje?aj pod nazivom ”Obnovljivi izvori energije u obiteljskim ku?ama grada Pore?a – Parenzo”.

Ovim natje?ajem ?e se  sufinancirati ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, kao što su: sun?ani kolektori za pripremu potrošne tople vode, kotlovi na drvnu sje?ku i pelete, fotonaponski sustavi za proizvodnju elektri?ne energije, dizalice topline za proizvodnju potrošne tople vode, grijanje i hla?enje.

Zajedni?kim sufinanciranjem, koje ?e Grad Pore? provoditi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, gra?ani ?e mo?i ostvariti pravo na sufinanciranje 50% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn po ugra?enom sustavu. Ostatak vrijednosti investicije snosit ?e gra?ani svojim vlastitim sredstvima.

Za provedbu programa ”Obnovljivi izvori energije u obiteljskim ku?ama grada Pore?a – Parenzo”, Grad Pore? je prijavom na javni poziv Fonda osigurao ukupna sredstva u iznosu od 500.000,00 kn i to na na?in da u ukupnom iznosu Fond sudjeluje s 40% odnosno 400.00,00 kn, dok se preostalih 10%, odnosno 100.000,00 kn osigurava kroz sredstva Grada Pore?a – Parenzo.

Uzimaju?i u obzir i sredstva koja ?e sami gra?ani uložiti u ugradnju navedenih sustava, procjenjuje se da ?e ukupan iznos uloženih sredstava u sustave za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku?ama na podru?ju grada Pore?a nadmašiti milijun kuna.

Tekst natje?aja i sva prate?a potrebna prijavna dokumentacija mogu se na?i:
1. na službenim web stranicama Grada Pore?a, link: http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=4109&j=CRO
2. mogu se osobno podi?i u Pisarnici Grada Pore?a, Obala Maršala Tita 4.

Tags:     obnovljivi izvori energije      grad pore?      obiteljske ku?e      subvencije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?