Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

HERA objavila rezultate prve tri sjednice Upravnog vije?a ove godine E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 19 VeljaÄŤa 2014 20:40

Hrvatska energetska regulatorna agencija je objavila rezultate prve tri sjednice Upravnog vije?a koje su održane u drugoj polovici sije?nja i prvoj polovici velja?e na kojima su donesena slijede?a rješenja o statusu povlaštenog proizvo?a?a:

 • KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sun?ana elektrana Klasa II – Rješenje
 • KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sun?ana elektrana Klasa III – Rješenje
 • KLASA d.o.o., Varaždin, za postrojenje Sun?ana elektrana Klasa IV – Rješenje
 • Rješenje o odobrenju zahtjeva Augustina Tomi?a vlasnika obrta TAMAS, obrta za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora, Kr? 13, Domaslovec, za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije, klasa: UPI 034-02/11-31/20, urbroj: 371-01/11-04 od 20. prosinca 2011.
 • FORS d.o.o., Široko Polje, za postrojenje Sun?ana elektrana Fors 1 – Prethodno rješenje
 • APRICIS d.o.o., Široko Polje, za postrojenje Sun?ana elektrana Apricis 1 – Prethodno rješenje
 • PANAGRA d.o.o., Osijek, za postrojenje Sun?ana elektrana Panagra 3 – Prethodno rješenje
 • SOLEKTRA d.o.o., ?akovec, za postrojenje Sun?ana elektrana Solektra III – Rješenje
 • SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 1 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 • SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 2 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 • SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 3 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 • SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 4 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 • SOLARNE ELEKTRANE BUKOVICA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Solarna elektrana Bukovica 5 – Rješenje o obnovi postupka izdavanja prethodnog rješenja
 • OSATINA GRUPA d.o.o., Semeljci, za postrojenje Kogeneracija Tomašanci 1 MW + 1 MW – Prethodno rješenje
 • Rješenje o odobrenju zahtjeva trgova?kog društva SLAVONIJA OIE d.o.o., Slavonski Brod, za izmjenu Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije, klasa: UPI 034-02/12-30/52, urbroj: 371-01/13-04 od 28. kolovoza 2013.
 • AMNIS ENERGIJA d.o.o., Zagreb, za postrojenje Fotonaponska elektrana Barban – Rješenje
 • PODUZETNI?KI INKUBATOR BIOS d.o.o., Osijek, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bios Osijek 1 – Rješenje

 

Uglavnom se radi o solarnim fotonaponskim elektranama male snage do srednje velikih (500 kW) uz nekoliko kogeneracijskih postrojenja.

Izvor: www.hera.hr

Tags:     hera      upravno vije?e      solarne fotonaponske elektrane      kogeneracije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?