Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

HERA objavila rezultate 17. i 18. sjednice Upravnog vije?a E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 05 Listopad 2013 01:14

Hrvatska energetska regulatorna agencija je objavila da je na sjednicama Upravnog vije?a održanim 13. i 20. rujna 2013. godine donijela slijede?a rješenja o statusu povlaštenog proizvo?a?a:

 • Kristina Išasegi, vl. obrta MIEM, ?akova?ka 131, Ivanovci Gorjanski, za postrojenje Sun?ana elektrana MIEM – Prethodno rješenje
 • ENTRAF d.o.o., Zagreb, za postrojenje MTE Logorište – Prethodno rješenje
 • Rješenje o promjeni tehni?ko-tehnoloških zna?ajki i uvjeta korištenja postrojenja Vjetroelektrana ZD6 (1. faza) trgova?kom društvu VELIKA POPINA d.o.o., Zagreb
 • DEPOCOM SOLAR d.o.o., Vularija, za postrojenje Sun?ana elektrana Bratuša – Rješenje
 • WORK-ING d.o.o., Varaždin, za postrojenje Fotonaponsko postrojenje Work-ing – Rješenje
 • Robert Kos, Dragoslavec Selo 16, Macinec, za postrojenje Sun?ana elektrana Kos II – Rješenje
 • DIGICOM d.o.o., Zagreb, za postrojenje Sun?ana elektrana Digicom – Rješenje
 • ZRAKE SUNCA d.o.o., Selnica, za postrojenje Sun?ana elektrana Zrake sunca – Rješenje
 • MERIDIAN SOLIS 3 d.o.o., Zadar, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bokanjac – Prethodno rješenje
 • MERIDIAN SOLIS 3 d.o.o., Zadar, za postrojenje Fotonaponska elektrana Bokanjac 2 – Prethodno rješenje
 • MIHOLJSKO SUNCE LOVAS d.o.o., Ilok, za postrojenje Fotonaponska elektrana Miholjsko sunce – Prethodno rješenje
 • Marinko Boži?, vl. obrta ELBO za proizvodnju, trgovinu i usluge, Piškorevci, za postrojenje Sun?ana elektrana ELBO 1 – Prethodno rješenje
 • ENVITEC BIOGAS d.o.o., Slatina, za postrojenje Bio postrojenje Viljevo – Prethodno rješenje
 • ENVITEC BIOGAS d.o.o., Slatina, za postrojenje Bio postrojenje Donji Miholjac – Prethodno rješenje
 • DANIJELA SOLAR d.o.o., Domašin, za postrojenje Sun?ana elektrana Danijela Solar – Prethodno rješenje
 • DANIJELA SOLAR d.o.o., Domašin, za postrojenje Sun?ana elektrana Danijela Solar III – Prethodno rješenje
 • BIOPLIONARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehovec za postrojenje Bioplionara organica Kalnik 1 – Prethodno rješenje

 

Uz to donesena je odluka o donošenju Metodologije za odre?ivanje cijena za obra?un elektri?ne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje. Sam prora?un za odre?ivanje obra?una je objavljen u Narodnim novinama broj 121 od 30. rujna. Nova Metodologija predstavlja jedan u nizu dokumenata koji su na tragu poticanja tržišnih na?ela, te ja?anja regulatornog okvira na tržištu elektri?ne energije. Metodologijom se odre?uje na?in izra?una jedini?nih cijena za obra?un elektri?ne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje u obra?unskom intervalu za pozitivna i negativna odstupanja, na?in izra?una referentne cijene elektri?ne energije uravnoteženja u obra?unskom intervalu, na?in izra?una tolerancijskog praga u obra?unskom intervalu za pozitivna i negativna odstupanja subjekta odgovornog za odstupanje, na?in odre?ivanja jedini?ne cijene energije uravnoteženja u obra?unskom razdoblju za pokrivanje troškova uravnoteženja povlaštenih proizvo?a?a elektri?ne energije koji su u sustavu poticaja te na?in izvješ?ivanja i nadzora nad primjenom Metodologije.

 

Izvor: www.hera.hr

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?