Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Rasprava o Prijedlogu Metodologije za odre?ivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu elektri?nom energijom u okviru univerzalne usluge E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 06 Kolovoz 2013 11:05

Hrvatska energetska regulatorna agencija objavila je 2. kolovoza po?etak javne rasprave vezano za Prijedlog Metodologije za odre?ivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu elektri?nom energijom u okviru univerzalne usluge, te je pozvala sve energetske subjekte i zainteresiranu i stru?nu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljena i o?itovanja.

Obnovljivi.comJavna rasprava trajati ?e od 2. kolovoza do 2. rujna, a navedena Predmetna Metodologija zamijeniti ?e važe?i Tarifni sustav za proizvodnju elektri?ne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki ("Narodne novine", broj 143/06 i 26/10) i Tarifni sustav za opskrbu elektri?nom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki ("Narodne novine", broj 143/06, 26/10 i 34/10).

Prijedlogom Metodologije odrediti ?e se:

  • ciljevi i na?ela Metodologije,
  • zna?ajke Metodologije,
  • na?in i kriteriji po kojima opskrbljiva? kupaca u okviru univerzalne usluge nabavlja elektri?nu energiju,
  • na?in i kriterij za utvr?ivanje ukupnih troškova opskrbljiva?a,
  • struktura tarifnih stavki za opskrbu elektri?nom energijom u okviru univerzalne usluge,
  • podaci i dokumenti koji se koriste za utvr?ivanje ukupnih troškova,
  • na?in utvr?ivanja prijedloga iznosa tarifnih stavki.

Kritike, prijedloge i primjedbe mogu?e je iznijeti ispunjavanjem Obrasca za primjedbe, kojeg je potrebno poslati na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript najkasnije do 2. rujna 2013. godine.

Detalje Prijedloga i Obrazac za primjedbe mogu?e je prona?i ovdje.

 

Izvor: http://www.hera.hr/

Tags:     HERA      Tarifni sustav      Predmetna Metodologija      opskrba elektri?nom energijom      povlašteni kupci
 
Komentari (1)
1Utorak, 13 Kolovoz 2013 10:55
Marin Miši?
Neophodno je provesti sveobuhvatnu janu raspravu o mogu?nosti korištenja svih alternativnih izvora El. energije na podru?ju R. Hrvatske.Prvo bi trebalo razmotriti koliko možemo još iskoristiti hidro potencijala,a da pri tom ne uništimo okoliš.Po mom saznanju Dubrovnik 2 je sigurno isplativ projekt,ali postoji problem sa velikom koli?inom slatke vode koja se ulijeva u more a temperatura joj je cca 10 oC. Možda bi se moglo na?i kompromisno riješenje sa Elektroprivredom BiH da u ljetu ili radimo na dopuštenom minimumu snage ili da u 07. i 08. mjesecu vršimo remont na svim agregatima ,a potrebnu energiju posudimo te vratimo u drugih 10 mjeseci u teku?oj godini.A tre?e riješenje o kom se razgovaralo kod izgradnje HE Dubrovnik da se voda koja pro?e preko turbina ponovo upotrebi ,bili su zainteresirani Izraelci i Talijani.Dalje u Mlinima postoji mala hidroelektrana od cca2,5 MVA s jednim agregatom ugra?enim daleke 1953 god. Generator R. Kon?ar , Turbina Litostroj. Ova elektrana radi kada ima vode nema akumulaciju,ali bi se mogao ugraditi drugi agregat do 5 MVA ,tako da se iskoristi što više energije .Mislim da to nebi bila prevelika investicija samo bi trebalo snimiti stanje i u?initi idejni projekt za raspravu.A o fotonaponskim panelima skoro je suvišno govoriti u zemlji koja ima ovoliko sunca i vlastitu proizvodnju panela.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?