Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 15 Travanj 2013 21:30

FZOEU je nedavno objavio Natje?aj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost radi sufinanciranja projekata korištenja obnovljivih izvora energije.

FZOEUSredstva Fonda izdvojena za ovaj natje?aj namjenjena su sufinanciranju:

  • projekata izgradnje individualnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju elektri?ne energije, a nisu priklju?ena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu,
  • projekata izgradnje sustava koje koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju toplinske energije,
  • projekata izgradnje sustava za proizvodnju ?vrstih biogoriva,
  • proizvodnje postrojenja, opreme i komponenata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije.

Pravo na sredstva mogu ostvariti jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, javne ustanove, trgova?ka društva i duge pravne osobe, obrtnici i zadruge hrvatskih branitelja. Sredstva Fonda dodjeljivati ?e se putem zajmova (beskamatnih kredita), subvencije i financijske pomo?i. Zajmovi ?e se dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00 kuna na rok od 5 godine i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, a financijske pomo?i do iznosa od 1.400.000,00 kuna po ponudi. Kamate kredita subvencionirati ?e se u visini opravdanih troškova ulaganja (bez PDV-a) u iznosu do 800.00,00 kuna po ponudi.

Ponuditelji mogu dostaviti najviše dvije ponude preporu?enom poštom ili osobno, u roku od 60 dana od dana objave Natje?aja u „Narodnim novinama“, na adresu Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, Ksaver 208, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Ponuda za Natje?aj za projekte OIE NE OTVARATI“.

Više o detaljima i uvijetima natje?aja mogu?e je pro?itati u samom natje?aju.

 

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Tags:     FZOEU      natje?aj      poticaji      sufinanciranje      fond
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?